Hellas: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong
 

Hellas: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong

Den 20. juli 1999 startet en urimelig og grufull forfølgelse i Kina, forfølgelsen av Falun Gong som er en tradisjonell, åndelig metode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Den 20. juli i år var utøverne i Athen samlet på byens torg for å sette fokus på den brutale forfølgelsen av Falun Gong som har vart i 18 år. De pratet også med folk om det fine med metoden og de helsemessige fordelene.

Athen er et populært turistmål, og besøkende fra mange ulike nasjoner, inkludert grekere, fikk informasjon om Falun Gong og forfølgelsen under arrangementet.

Flere spanske turister ønsket å lære Falun Gong-øvelsene. Da de fikk vite at Falun Gong-utøvere forfølges i Kina, sa de: ”Det verste du kan gjøre mot et menneske, er å ta bort friheten, spesielt trosfriheten. Det er veldig trist at dette skjer.” Mange signerte petisjonen mot tvungen organhøsting fra fengslete Falun Gong-utøvere.

Før de dro videre, takket de utøverne for muligheten til å få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen.

En eldre greker takket utøverne for arbeidet med å sette fokus på saken og var interessert i å lære mer om metoden.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/29/164837.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.