Tyskland: Informerte om forfølgelsen og organhøsting i Kina

Turister og forbipasserende i byen Trier fikk nylig muligheten til å få informasjon om den brutale forfølgelsen av Falun Gong i Kina; spesielt den statsorganiserte organhøstingen.

Lokalbefolkningen og turister i Trier får informasjon om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Falun Gong-utøvere fra Rhineland-Palatinate, Saarland, og Baden-Württemberg arrangerte en stand i byen den 22. april 2017.

Trier, som ble grunnlagt for over 2000 år siden, sies å være den eldste byen i Tyskland. Det finnes mange romerske monumenter i byen som også er fødebyen til Karl Marx. Turister fra ulike land drar gjerne til Trier. Utøverne snakket med både turister og innbyggere.

Ei kvinne sa, etter at hun hadde signert en petisjon til støtte for Falun Gong: “Organhøsting er forferdelig. Det er bra det fremdeles finnes mennesker som dere, som vekker oss.”

Et kommunestyremedlem i Trier ønsket å få mer informasjon om Falun Gong og spurte hvorfor utøverne i Kina blir forfulgt og drept.

Ei kvinne signerte petisjonen straks, mens ektemannen nølte og ville gå videre. Konen oppmuntret ham til å signere. Etterpå endret han innstilling, og de uttrykte begge sin forståelse.

Ei kvinne sa: “Det er flott at dere gjør dette ….. Det kreves modige mennesker til å informere offentlig om noe slikt som dette.”

Et annet par signerte petisjonen og fikk deretter vite at flere land allerede hadde lovfestet forbud mot å ta imot organer fra land som ikke kan dokumentere at organene kommer fra mennesker som dør naturlig eller etter en ulykke på et sykehus. De sa: ”Takk for engasjementet. Det er ikke riktig at noen mennesker må dø og at en mottaker av et organ drar tilbake til hjemlandet for å bli behandlet der.” Slik de tenkte, burde det framtvinges en lov som forhindrer at sykeforsikringen dekker slikt og at leger ikke får lov å behandle pasienter som drar til Kina for å få et organ og deretter returnere til sitt eget land; for så å bli behandlet videre der.

Ei kvinne innen helsevesenet som fortalte at hun kjente til organhøstingen, sa: “Ethvert menneskeliv er verdifullt. Å høste organer slik er en forbrytelse og skal ikke forekomme.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163125.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.