Italia, Romania og Irland: Feiring av Verdens Falun Dafa-dag

I anledning Verdens Falun Dafa-dag den 13. mai benyttet mange utøvere verden over muligheten til å uttrykke sin dypeste respekt og takknemlighet ovenfor Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa. Han gjorde læren om Sannhet, Medfølelse og Toleranse tilgjengelig for å forbedre folks psykiske og fysiske helse. De gratulerte også ærbødigst Mester Li som har fødselsdag samme dag.

Denne artikkelen er fra Italia, Romania og Irland.

Italia
I Milano fortsatte utøverne sine vanlige oppgaver med å spre informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i tillegg til å markere den spesielle dagen, 13. mai. De viste de fem Falun Gong-øvelsene, satte opp informasjonsplansjer og hjalp forbipasserende med å forstå det som skjer i Kina i dag.

Utøverne i Milano ønsker Mester Li ærbødigst med dagen Ei liten jente følger utøvernes bevegelser under øvelsene Utøverne snakker med forbipasserende om forfølgelsen i Kina
Folk signerer en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen

Mange ble sjokkerte da de fikk vite at det kinesiske regimet har drept uskyldige mennesker og høstet deres organer i forbindelse med regimets organhandel for profitt. Flere signerte en petisjon med krav om en slutt på brutaliteten.

Romania
Utøvere var samlet foran den kinesiske ambassaden den 13. mai 2017 for å protestere mot forfølgelsen av Falun Dafa. Denne urgamle åndelige metoden har brakt fred og fysisk og mental god helse til folk verden over siden den ble introdusert offentlig for 25 år siden.

Utøverne holder bilder av de som har blitt drept i Kina for sin tro på Falun Dafa

På ett av bannerne til utøverne stod det: “Jiang Zemin begår forbrytelser mot menneskeheten ved å forfølge Falun Dafa”. Jiang var tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet og startet og ledet forfølgelsen av Falun Gong i begynnelsen av 1999.

Irland
Utøvere i Irland feiret jubileet en uke før, den 6. mai 2017. De arrangerte en sammenkomst og parade i sentrum av Dublin. Der hadde de lokale kulturelle innslag som lotusdans, løvedans, midjetromme-oppvisning og visning av Falun Gong-øvelsene. Noen utøvere fortalte hvordan Falun Dafa har høynet livene deres. De uttrykte dyp respekt og takknemlighet overfor Mester Li.

Utøvere i Irland gratulerer ærbødigst Mester Li med dagen Parade i sentrum av Dublin for å feire Verdens Falun Dafa-dag Utøverne viser Falun Dafa-øvelsene

Mange innbyggere ble tiltrukket av feiringen og alt som skjedde. De var sjokkerte da de fikk informasjon om at en slik fredelig og fin metode har blitt forfulgt i Kina i 18 år. Mange signerte en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen og spesielt det kinesiske regimets stats-sanksjonerte drap av utøvere og høsting av deres organer for profitt.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163849.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.