Sverige: Feiring av Verden Falun Dafa-dag

Gjennom et arrangement i forbindelse med Verdens Falun Dafa-dag
informert svenske utøvere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 18 år lange forfølgelse av Falun Gong i Kina og bad om hjelp til å stoppe KKP’s statssanksjonerte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere.

Falun Gong-utøvere i Sør-Sverige arrangerte en stand ved et stort shoppingsområde i Malmø, som er den tredje største byen i Sverige. Der informerte de om Falun Gong og om den brutale forfølgelsen i Kina.

Utdeling av informasjonsbrosjyrer om Falun Gong i Malmø Visning av den andre Falun Gong-øvelsen Bilde av utøverne på Verdens Falun Dafa dag i Malmø

En fotograf var veldig interessert i Falun Gong og tok bilder av aktiviteten. En av utøverne snakket med ham i en lengre periode. De diskuterte også om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Fotografen sa at han ønsket å legge ut bildene han hadde tatt og om informasjonen han hadde fått på bloggen sin. Han ville gjøre folk oppmerksomme på hva Falun Gong er og hvordan situasjonen er i Kina i dag.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163814.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.