Danmark: Stor dansk avis med artikkel om kinesisk statlig organhøsting

Berlingske Tidende som er en av de største avisene i Danmark, skrev den 12. oktober 2016 om den statligsanksjonerte organhøstingen fra samvittighetsfanger i Kina på to hele sider.

“Når politiske fanger blir drept på bestilling” publisert på avisens nettside David Matas, Kanadisk menneskerettsadvokat, under besøket i Danmark

Overskriften var: “Når politiske fanger blir drept på bestilling” og ”Medlemmer av åndelig bevegelse brukes som organlager”. Disse to artiklene var basert på intervjuer med David Matas, Kanadisk menneskerettsadvokat, under besøket i Danmark.

Forfatteren av artiklene, Mikkel Andersson, skrev detaljert om resultatet av David Matas og tidligere kanadisk diplomat, David Kilgours, 10 år lange uavhengige granskning om tvungen organhøsting. Artiklene satte også fokus på den nye rapporten Bloody Harvest/ The Slaughter; en oppdatering basert på samarbeidende etterforskning ved Matas, Kilgour og den uavhengige journalisten Ethan Gutmann.

Den første artikkelen fokuserte på både omfanget og bevisene på statlig sanksjonert organhøsting.

I den oppdaterte rapporten konkluderte de tre etterforskerne at de kinesiske styresmaktene utfører drap på samvittighetsfanger, og organene selges dyrt til utenlandske pasienter, men også til kinesiske pasienter som kan betale for seg.

Bemerkelsesverdig kort ventetid
Rapporten lister opp en rekke bevis. Ett av de mest påfallende bevisene er hvor hurtig organturister kan motta transplantasjoner i Kina.

David Matas fortalte Mikkel Andersson: “Vi intervjuet mange organturister som ble fortalt [av sykehusene] at de kunne komme når det passet dem. Dette betyr at det ikke er noe koordinering med andre pasienter.»

Andersson skrev: “Ventetiden er bemerkelsesverdig kort. Organer har svært kort lagringstid etter at donoren er erklært hjernedød. En transplantasjon vil vanligvis kreve at en mottaker må vente på at noen skal dø i en ulykke eller som resultat av sykdom. Dette kan naturligvis ikke forutses.”

Enorme avvik i antallet
“Det er vanskelig å vite akkurat hvor mange organer som er tilgjengelige fra døde samvittighetsfanger fordi myndighetene av åpenbare grunner ikke offentliggjør dette.”

Artikkelen sier at Kina har et frivillig donorregister. Men i henhold til kinesiske myndigheter var det bare registrert 1.400 donorer i 2012 og 2013, mens de offisielle tallene for transplantasjoner i Kina, i henhold til CNN, er 10.000 i året.

Matas påpekte de enorme avvikene mellom de offisielle tallene og donorene som kommer fra samvittighetsfanger. Tittelen på artikkelen var: ”Fangene drepes på bestilling”.

Falun Gong-utøvere har blitt organbank
Den andre artikkelen fokuserer på den største gruppen med offer, nemlig Falun Gong-utøvere.

Artikkelen sier i første avsnitt: “I Kina eksisterer en statlig sanksjonert og ekstremt utbredt praksis som gjør leger til bødler. Ti tusener av mennesker drepes årlig på grunn av organtransplantasjoner, og hoveddelen kommer fra Falun Gong-utøvere.”

Forfatteren beskrev kort Falun Gong som en tradisjonell kinesisk meditasjonsmetode som ble veldig populær før forfølgelsen av metoden startet i 1999.

Under forfølgelsen ble mange utøvere arrestert. Mange av fangene nekter å oppgi sin egen identitet i frykt for at familiene deres vil holdes ansvarlige av myndighetene.

Artikkelen sier: “Dette betyr at myndighetene ikke vet hvem de fengslede er og at familie og venner ikke får muligheten til å vite hvor de sitter fengslet.

“Dette betyr at disse fangene er spesielt verdifulle, selv i kinesisk målestokk. Rapporten konkluderer med at et stort antall drepes på bestilling når det er behov for organer til transplantasjon, både til kinesiske pasienter og organturister.”

Gjør forbrytelsen ulovlig globalt sett
Matas kunne fortelle til forfatteren av artiklene at mange mottakere av organer ikke vet hvor organene kommer fra. “Men når de blir fortalt det, blir de dypt sjokkerte. Mitt inntrykk er at mange av de jeg har snakket med, ikke ville mottatt organet om de hadde visst dette”, sa Matas.

Matas jobber nå for å kriminalisere ulovlig organtransplantasjon globalt sett. I artikkelen påpeker Matas hvilken viktig rolle Danmark kan ha: “Danmark har stor innflytelse når det gjelder menneskerettigheter. Det viktigste den danske regjeringen og parlamentarikerne kan gjøre, er iherdig og offentlig løse denne saken på høyeste nivå.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/15/159558.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/丹麦《贝林报》专题报道中共活摘罪行-336305.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.