Kina: Opplysning om forfølgelsen på plakater i Kina

Bannere og plakater om Falun Gong og kravet om å bringe den tidligere kinesiske president Jiang Zemin for retten har nylig dukket opp langs gater, veikryss og andre offentlige steder i Liaoning, Hebei og Sichuan provinsene i Kina.

Falun Gong ble offentliggjort i 1992 og ble svært populær på grunn av sin fantastiske effekt og forbedring av helse og moral. Jiang Zemin var tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). Han startet forfølgelsen av Falun Gong den 20. juli 1999 fordi antall Falun Gong-utøvere var oversteget antall medlemmer av Kommunistpartiet, og han fryktet derfor å miste makten over folket.

Mange utøvere har dødd i løpet av de siste 17 årene med forfølgelse. Siden forfølgelsen fortsatt pågår, bruker Falun Gong-utøvere mange kreative måter til å informere om Falun Gong og avsløre den brutale forfølgelsen.

Til tross for risikoen for å bli arrestert har utøvere hengt opp bannere og plakater for å informere om godheten ved Falun Gong og brutaliteten av forfølgelsen. Nylig har plakater dukket opp rundt om i Kina. Plakatene informerer om arbeidet med å bringe Jiang Zemin for retten. De opplyser også om de mange kriminelle anklagene mot Jiang som blir sendt til påtalemyndigheter og Høyesterett i Kina. Zemin blir anklaget for ulovlig fengsling, for å frata innbyggere deres konstitusjonelle rett til trosfrihet, maktmisbruk, samt mange andre forbrytelser.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159313.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/大陆各地真相标语、展板(图)-335427.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.