Sverige: Medisinsk fagblad rapporterer om Kinas organhøsting

Forfatterne av boken Bloody Harvest, David Matas og David Kilgour, ble inviterte til å delta i en debatt i Det svenske parlamentet den 27. september 2016. De innledet diskusjonen med å snakke om å bruke rettslige tiltak for å forby organtransplantasjons-turisme til Kina. Det største medisinske fagbladet i Sverige publiserte dagen etter en artikkel på sin webside med tittelen: ”Forbrytelser mot menneskeheten i industriell skala.”

Artikkelen ”Forbrytelser mot menneskeheten i industriell skala” i journalen Doctors’ webside

Artikkelen rapporterte om en nylig oppdatert undersøkelse vedrørende Det kinesiske kommunistpartiets mord på tusener av samvittighetsfanger og bruk av organene deres til transplantasjon. Debatten med rapportens forfattere den 27. september 2016 ble også omtalt.

Artikkelen fortalte om uoverensstemmelsene mellom de offisielle kinesiske transplantasjonstallene (omkring 10.000 pr år) og granskningens resultater som kom til 60.000 – 100.000 pr år. Ifølge etterforskerne er den eneste forklaringen at et stort antall samvittighetsfanger er blitt drept for sine organer, inkludert etniske minoriteter, religiøse grupper, men hovedsakelig Falun Gong-utøvere, fordi de er den største gruppen samvittighetsfanger i Kina.

Rapporten inkluderer vitnesbyrd fra torturerte overlevende som er blitt truet med organfjerning. Rapporten peker også på at den kinesiske regjeringen innrømmer bruk av dødsdømte fanger til organtransplantasjon, men antall henrettede fanger kan ikke på noen måte dekke det totale antall transplantasjoner.

På spørsmål om hva svenske leger kan lære av denne rapporten, sa Kilgour at de kan lære at det er en forbrytelse mot menneskeheten på et industrielt nivå, og de må unngå å bli en del av den. Kilgour oppfordret svenske leger om å ivareta yrkesetikk og ikke arbeide med, trene eller delta i forskning med noen som er involvert i organhøsting.

Niclas Malmberg som er medlem av regjeringen, fortalte journalisten at han hadde utarbeidet et forslag som vil forhindre svenske statsborgere fra å dra til Kina for organtransplantasjon; lik en lov som er vedtatt i Spania. Malmberg sa at dette var det første skrittet Sverige kunne ta.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159448.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/瑞典《医生报》-工业化大规模反人类罪(图)-335883.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.