Italia: «Verden trenger flere gode mennesker»

Falun Dafa-utøvere dro til Piazza Vittorio Emanuele II som er en park nær Chinatown i Roma, den 27. februar 2021. Utøverne informerte om kultiveringsmetoden Falun Gong og om den brutale forfølgelsen av Falun Gong-utøverne i Kina som blir gjennomført av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene i Roma Falun Dafa-utøvere i Roma informerer om kultiveringsmetoden Falun Gong og om forfølgelsen av Falun Dafa i Kina

Utøverne som ankom arrangements-stedet til avtalt tid, ble ønsket velkommen av to vakthavende politimenn. Politiet har tidligere assistert utøverne under lignende arrangementer og kjenner godt til forfølgelsen.

En utøver fortalte politimennene at forfølgelsen fortsatt pågår i Kina under Wuhan-pandemien. Flere tusen utøvere har blitt arrestert det siste året. Utøveren fortalte videre om en nylig rapport som kunne fortelle at et sykehus i Kina kunne oppspore et matchende organ for lungetransplantasjon på bare et par dager. Det er en ekstremt kort ventetid, noe som tyder på at sykehuset er involvert i høsting av organer fra levende mennesker.

De to politimennene forsto utøvernes bekymringer og uttrykte et håp om at forfølgelsen snart skulle ta slutt.

Noen utøvere delte ut informasjonsmateriell og snakket med forbipasserende, mens andre gjorde Falun Gong-øvelsene. Mange sto og så på da utøverne viste øvelsene, og mange snakket med utøverne.

En dame ble sjokkert og veldig trist etter å ha fått informasjon om den tvungne organhøstingen fra levende Falun Dafa-utøvere i Kina. Hun pekte på himmelen og sa: «Vi må ha tro på himmelen».

En mann som lærte øvelsene under arrangementet, sa at han umiddelbart følte seg komfortabel og fredelig. Han ønsket å donere penger til utøverne. Utøverne forklarte at Falun Dafa er gratis å lære og at utøverne ikke tar imot penger.

En annen kommenterte: «Det er ingen moral igjen i samfunnet, så en slik åndelig praksis behøves.» Mannen tok med seg Falun Dafas introduksjonsbrosjyre og sa at han ønsket å lese Falun Gongs hovedbok, Zhuan Falun.

En italiensk kunstner sa at KKP har kraft, men ingen moral. Han sa videre at KKP ødelegger den kinesiske, tradisjonelle kulturen og de universelle verdiene. «Jeg vet Falun Dafa-utøvere er en gruppe vennlige folk. Jeg er veldig glad for det, fordi verden trenger flere gode mennesker», sa han.

Kunstneren var glad for at det italienske parlamentet hadde tatt aksjon i forbindelse med KKP’s kriminelle, tvungne organhøsting, og han ønsket utøverne og deres familier en god fremtid.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191305.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/意大利市民-我们必须对天堂充满信心(图)-421721.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.