Hong Kong: Krever slutt på kommunismen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong-utøvere i Hong Kong samlet seg den 1. oktober 2019 for å fordømme det nylige mobbeangrepet på en Falun Gong-utøver i Hong Kong. De krevde en slutt på brudd på menneskerettigheter som stadig begås av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og en slutt på den 20-årige forfølgelsen av Falun Gong.

Falun Gong utøvernes samling i Hong Kong den 1. oktober 2019 for å demonstrere mot KKPs forfølgelse av deres overbevisning
Liao, offer for et nylig mob-angrep, talte på samlingen Richard Tsoi, nestleder i Hong Kong allianse til støtte for patriotiske, demokratiske bevegelser i Kina Tidligere distriktsrådmann Lam Wing-yin sa at han omfavner Falun Gong sine prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse

På Marple Street i Kowloon viste Falun Gong-utøverne øvelsene og arrangerte en samling. Flere regjeringsmedlemmer talte på samlingen og oppfordret KKP å stanse brutaliteten og gratulerte de 342 millioner kinesiske borgerne som har fraskrevet seg sitt medlemskap i KKP.

Mobbeangrep
Før 1. oktober, som er Kinas nasjonaldag, hadde KKP intensivert undertrykkingen av folk i Hong Kong, noe som resulterte mange fysiske skader på folk. Falun Gong-utøver Liao ble angrepet av to KKP-mobbere den 24. september. På den tiden hadde hun og to andre utøvere akkurat avsluttet et møte på en politistasjon. Angriperne slo henne mange ganger med batonger, noe som forårsaket alvorlige blødninger. Saken ble straks rapportert til politiet.

Kan Hung-chueng som er talsmann for Hong Kongs Falun Dafa-forening, sa at de nylige sammenstøtene mellom Hong Kong-innbyggerne og KKP-regimet viser KKP’s brutalitet og voldsomhet. Han sa: "Det forteller oss at KKP ikke bare har vært årsak til de største brudd på menneskerettigheter i dette århundret i Kina, men også utvidet det til Hong Kong." Med mer forståelse og støtte fra det internasjonale samfunnet håpet han at forfølgerne vil bli stilt for retten og at kommunismen vil forsvinne.

Han fortsatte: "I dette kritiske øyeblikket i historien vil alle som velger å støtte det rette og si nei til det onde, bli velsignet. Ved å opprettholde tradisjonelle verdier og handle ifølge samvittigheten vår, vil vi gå mot en lysere fremtid."

Yi Rong som er direktør for Det globale service-senteret for utmelding av KKP (Tuidang), sa over telefonen at flere og flere kinesere har bestemt seg for å frasi seg sitt medlemskap i KKP. I Kina er det mange plakater som sier at "KKP har ikke tillatelse fra himmelen, forlat KKP for en bedre fremtid", mens Hong Kong har plakater som bærer budskapet: "Si nei til kommunismen". Yi sa at dette viser at det kinesiske samfunnet og og folket har begynt å forlate KKP.

Avslører brutalitet
Richar Tsoi, nestleder for Hong Kong allianse til støtte for patriotiske, demokratiske bevegelser i Kina, priste Falun Gong-utøverne for samlingen deres. Han vektla viktigheten av å fordømme KKP sin brutalitet og gå imot den med rettferdighet, fred og fornuft. Han satte lys på utøvernes mot og utholdenhet midt i den 20 år lange forfølgelsen og oppfordret: "Flere stemmer for å støtte det rettferdige."

Lam Wing-yin, en tidligere distriktsrådmann, sa at parader og samlinger til støtte for Hong Kong i mange land indikerer at KKP mister sine tilhengere. "Falun Gong-utøverne og deres prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse har gitt oss håp; det mest kraftfulle når det gjelder å håndtere KKP", bemerket han.

Wang Zhiyuan som er talsperson for Verdensorganisasjonen for å etterforske forfølgelsen av Falun Gong (WOIPFG), oppmuntret flere mennesker til å delta i arbeidet mot en ny æra uten kommunismen.

Trekke seg ut av KKP
Et antall valgte tjenestemenn holdt taler over telefon. Dette inkluderte medlemmer av Hong Kongs lovgivende forsamling (WU Chi-wai, Lam Cheuk-ting, Leung Yiu-chung, Eddie Chu, Au Nok-hin) og Taiwan lovgivende forsamling (Wang Ting-yu, Lee Chun-yi). Wu sa at kommunismen bare bringer ulykke, og han oppfordret alle til å si nei til det kinesiske regimet.

Som det største totalitære regimet i verden har KKP undertrykt ytrings- og forsamlingsfrihet som begge er grunnleggende menneskerettigheter, samt religionsfrihet, sa Lam. "KKP sitt styre er avskyelig for mennesker som omfavner demokrati og frihet. Derfor beundrer jeg alle som melder seg ut av KKP", sa han.

Leung var enig og sa at dess flere mennesker som tar avstand fra KKP, dess mer vil regimet bli isolert, noe som til slutt vil lede til KKP’s ødeleggelse.

Eddie Chu la til at brutaliteten vil bli verre hvis ikke folk samler seg for å dempe den. For eksempel har KKP utvidet terroren sin både til Hong Kong og Taiwan og forsøkt å infiltrere andre regioner også. Han håper at det internasjonale samfunnet vil forstå dette og sanksjonere mot det kinesiske regimet.

Som medlem av den taiwanske lovgivende forsamling, priste Wang Falun Gong-utøverne for deres konsekvente arbeid. "Det dere representerer, er et enormt mot når dere står overfor tyrannisk undertrykkelse", sa han. Ettersom flere tar avstand fra KKP, vil vi en dag være vitne til at muren vi har sloss mot, vil kollapse. Hele verden vil se dette og sette pris på deres arbeid. Så vær så snill og fortsett."

Gjennom brutal forfølgelse av Falun Gong og andre kinesiske borgere, er KKP dømt til å falle, mente den taiwanske rådmannen Lee. Den største risikoen for KKP er ikke utfordringene de møter politisk, men heller KKP’s brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Hvis regimet fortsetter med brutal undertrykking av folk, vil KKP bli forlatt og bli historie", sa han.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180181.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/香港法轮功学员集会-促结束中共迫害-394128.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.