Belgia: Informasjon om forfølgelsen av Falun Gong utenfor Europa-parlamentet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong-utøvere var samlet til en stille meditasjon utenfor Det europeiske parlamentet den 28. november 2018. Budskapet på bannerne deres hadde fokus på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Dafa og drap på utøvere for organer som selges til vestlige eller rike kinesere.

Utøverne arrangerer en stille demonstrasjon foran EU-parlamentet Studenter fra Frankrike: "Vi støtter arbeidet deres!"
Besøkende fra Belgia. De tok imot informasjonsbrosjyrer for å få mer informasjon om forfølgelsen i Kina Danuta Mikusa-Osliselo (til høyre) og Michael Biauk (til venstre) arbeider for en uavhengig organisasjon for dyrebeskyttelse i Polen. De håper flere kan bidra til å få en slutt på forfølgelsen

Elrler sier: Jeg mener det er umaken verdt og veldig viktig at dere øker bevisstheten hos folk

En resolusjon av desember 2013 fra EU-parlamentet uttrykker sin "dype bekymring over de uavbrutte og troverdige meldingene om systematisk stats-sanksjonert organhøsting fra ikke-samtykkende samvittighetsfanger i Kina, derav et stort antall Falun Gong-utøvere som er fengslet for sin overbevisning, samt medlemmer av andre religiøse og etniske minoritetsgrupper."

Men forbrytelsene med tvungen organhøsting har ikke opphørt, i følge ledende gransknings-organisasjoner og eksperter på området. I den årlige rapporten under 2018-kongressen om Kina (The 2018 Congressional-Executive Commission on China, CECC) uttrykkes det bekymring over meldingene om at "et betydelig antall organtransplantasjoner i Kina bruker organer fra fengslete fanger, inkludert Falun Gong-utøvere."

Utøverne arrangerte en fredelig demonstrasjon for å informere om saken og for å anmode Det europeiske parlamentet om videre handling for å stanse drapene og den 19 år lange forfølgelsen.

Som en del av det kontinuerlige arbeidet for å stanse forfølgelsen i Kina, stod Falun Dafa-utøvere i Belgia utenfor EU-parlamentet den 28. november for å informere om forbrytelsene med tvungen organhøsting.

Støtte fra personalet i EU-parlamentet
Bruno fortalte han hadde lært mye om saker som pågår i Kina gjennom sitt arbeid i parlamentet. Han sa: "Jeg støtter deres trosfrihet. Jeg støtter resolusjonen mot tvungen organhøsting i Kina."

Alis ønsket å få mer informasjon om den tvungne organhøstingen i Kina og sa: "Jobben min er å handle med Kina. Jeg vil gjerne ha flere opplysninger." Han sa at selv om det å «stoppe praksisen med drap for organer» muligens ville møte motstand, må dette ta en slutt.

Jack som også er blant EU-personalet, sa til en utøver at hele verden trenger toleranse. Han takket utøverne for det betydelige bidraget til verden; skapt av Falun Gong-prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Støtte fra besøkende
En gruppe universitetstudenter fra Frankrike hadde hørt om forfølgelsen i Kina og sa: "Vi støtter arbeidet deres!"

Besøkende fra Belgia fikk informasjon om forfølgelsen og gav uttrykk for sin støtte til å få en slutt på forbrytelsene. De tok imot informasjonsbrosjyrer for å lære mer.

Danuta Mikusa-Osliselo og Michael Biauk arbeider for en uavhengig organisasjon for dyrebeskyttelse i Polen. De kom for å delta i et møte i EU-parlamentet, og håpte at flere skulle få informasjon om forfølgelsen og bidra til å få en slutt på den.

Elrler var på vei til jobben da hun så utøverne stå utenfor parlamentsbygningen. Hun sa hun ble rørt av å se dem stå imot vær og vind for en god sak og stoppet opp for å få mer informasjon om forfølgelsen. Hun sa: "Jeg mener det er umaken verdt og veldig viktig at dere øker bevisstheten hos folk.»

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173506.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/欧洲议会前-法轮功学员揭露中共迫害-377940.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.