Tsjekkia: "Sannhet, Medfølelse og Toleranse er verdier vi bør verdsette høyt"

Over 1 500 utøvere var samlet på torget i Gamlebyen i Praha den 28. september 2018 for å vise Falun Gong-øvelsene og informere om forfølgelsen i Kina. Senere på dagen startet en stor parade fra det samme torget og passerte slottet, Karlsbroen, den kjente astronomiske klokken og endte opp på Wenceslas-torget.

Over 1 500 utøvere viser de fem øvelsene på torget i Gamlebyen i Praha
På torget i Gamlebyen signerer lokale og turister petisjonen for å få en slutt på forfølgelsen Falun Gong-utøverne passerer Karlsbroen i Praha under den store paraden Dominique Figuet, Fleury og Mametz Anis på torget i Gamlebyen

Etter å ha fått informasjon om forfølgelsen i Kina og sett den fredelige meditasjonen vist av utøvere, signerte både lokale og turister petisjonen for å få en slutt på forfølgelsen i Kina.

Barnebok forfatter Marie signerte petisjonen og sa: “Vi kan ikke fatte at slike ting (drap av Falun Gong-utøvere for sine organer) skjer i dag! Jeg har ikke sett en eneste nyhetsoppdatering om dette. Politikerne forblir tause på grunn av økonomiske interesser.»

Hun gav honnør til utøvernes arbeid med å informere om forfølgelsen i Kina og sa at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er verdier vi bør verdsette høyt.» Marie oppmuntret utøverne til å fortsette sitt arbeid.

Caroline Duchacoba er forretningsleder. Hun fortalte at hun kjente til at det kinesiske kommunistregimet forfølger det kinesiske folket, men kjente ikke spesifikt til forfølgelsen av Falun Gong. Hun sa at «Sannhet, Medfølelse og Toleranse er universelle verdier. De er grunnlaget for vårt globale samfunn.»

Nelson er fra Danmark og professor i informasjonsteknologi. Han signerte petisjonen etter å ha fått kjennskap til forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Han tilføyde: «Å drepe Falun Gong-utøvere for sine organer minner om 2. verdenskrig. Kanskje dødsraten er forskjellig, men brutalitetsnivået overgår den 2. verdenskrigen. Falun Gong er fredelig og upolitisk. Alle bør ha rett til å velge tro eller livssyn.»

Dominique Figuet og Felury er sykepleiere fra Frankrike. Dominique fortalte at hun ikke hadde hørt om forfølgelsen: «Det er første gang jeg hører om fanger som blir drept for sine organer!»

Hun berømmet utøverne for sitt arbeid: “Enestående! Dette gjelder hele menneskeheten, ikke bare folk i ett land, men alle land. Folk lider, og vi vet ikke om det. Drap av mennesker for sine organer – det er fryktelig!» Hun understreket at slike arrangementer er virkningsfulle for å informere om forfølgelsen.

Liang og Dai fra Hong Kong var på rundreise i Praha. De hadde sett Falun Gong-parader i Hong Kong og gav uttrykk for sin støtte: «Falun Gong vektlegger selvutvikling. Denne meditasjonsmetoden er harmløs.»

Liang la til: “Jeg misliker Det kinesiske kommunistpartiet. De forsøker å kontrollere folks tankesett og begrenser vår frihet. De har drevet hjernevask av fastlands-kineserne. Vi ønsker ikke at Hong Kong skal bli som fastlandet!»

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/3/172691.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/捷克作家-真、善、忍是应该十分珍惜的价值(图)-375161.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.