USA: Over 15 000 støttet kravet om å stoppe organhøsting i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En rolig og vedvarende grasrotbevegelse finner sted i Seattle og omegn. Målet er å informere om brudd på menneskerettigheter begått av det kinesiske regimet og få en slutt på forfølgelsen av Falun Gong, samt slutt på organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina.

Utøvere av den åndelige kultiveringsmetoden Falun Gong (også kjent som Falun Dafa) utgjør den største gruppen samvittighetsfanger i Kina. Siden 1999, da regimet startet en landsomfattende forfølgelse, har de blitt ulovlig forvart i tvangsarbeidsleire, fengsler og ved sentre for hjernevask for deres fredelige forsøk på å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Utøverne avdekker brudd på menneskerettigheter i Kina Folk får informasjon om forfølgelsen av Falun Gong og signerer petisjonen for å stoppe organhøsting i Kina

Utøvere fra Seattle og omegn arrangerte en stand i Westlake Park i Seattle sentrum den 8. september 2013. I løpet av fire timer ble det samlet inn nærmere 1000 underskrifter for å støtte den nylig introduserte "House Resolution 218" ("Uttrykker bekymring over vedvarende og troverdige rapporter om systematisk, statlig organisert organhøsting av samvittighetsfanger i Kina…”). Dette er en kampanje som spres, ikke bare i staten Washington, men over hele landet.

Det var andre gangen at utøverne arrangerte underskriftskampanje i Westlake Park denne sommeren. Folk fikk informasjon om den pågående forfølgelsen og den tvungne organhøstingen. Ei kvinne fra Dallas var veldig glad over at utøverne ga informasjonen. Hun sa at hun verken leste aviser eller så nyheter på tv, men var takknemlig for å høre dette. Hun syntes det var interessant at informasjonen gis over hele verden.

Flere ble dypt beveget da de fikk høre om brutaliteten i forfølgelsen. En mann ble overrasket over egen reaksjon. Han holdt hånden til brystet og sa at bare det å høre om forfølgelsen, gjorde ham kvalm. Fakta om tvungen organhøsting framkalte tårer i øynene. Han takket utøverne for innsatsen med å informere folk.

En åtte år gammel gutt og moren var interesserte da Falun Gong-øvelsene ble vist, og de ønsket å få mer informasjon om metoden. Den unge gutten stilte utøverne endel spørsmål om øvelsene og var interessert i prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og hvordan kultivering av disse prinsippene utspilles i dagliglivet.

Ved begge disse arrangementene spurte mange om hvorfor de ikke hadde hørt om forfølgelsen før. De var sjokkerte og triste over å høre at folk forfølges for sin overbevisning. Noen hadde hørt om forfølgelsen, men kjente ikke til organhøstingen. Straks de ble informert, signerte de velvillig petisjonen til støtte for House Resolution 218 (H.Res.281).

Utøvere i Seattle og omegn har samlet inn rundt 15.000 underskrifter i løpet av de siste seks ukene. Haugen med petisjonsskjemaer ble presentert på møter med US-representanter i Washington. På det nåværende tidspunktet har to representanter fra Washington besluttet å støtte House Resolution, i tillegg til de over 100 medlemmene i Kongressen som hittil har signert.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/23/142356.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.