Medieoppmerksomhet og pressemeldinger

 • Tyskland: Tyske medier retter oppmerksomheten på at Wang Xiaoyan ble arrestert i Kina

  Folkets avis fra Leipzig publiserte en artikkel om at konen til en kinesisk student i utlandet hadde blitt kidnappet på grunn av at hun praktiserer Falun Gong. Zhentong Zhang ber alle gode mennesker i Tyskland om hjelp og om å gjøre store anstrengelser for at konen og deres åtte år gamle datter kan gjenforenes med ham.
 • Dansk avis rapporterer om organrøveri i Kina

  Den danske avisen Morgenavisen Jyllands Posten publiserte en artikkel den 16. mai med tittelen "Organrøveri i Kina." Den var skrevet av Christoffer Brekne, talsmann for den danske NGO, kalt "Nettverk for menneskerettigheter i Kina". Artikkelen forteller at organrøveriet som skjer i det kinesiske kommunistpartiets konsentrasjonsleirer, er det mest onde i verden i dag.
 • Tyskland: Tyske medier retter oppmerksomheten på at Wang Xiaoyan ble arrestert i Kina

  Folkets avis fra Leipzig publiserte en artikkel om at konen til en kinesisk student i utlandet hadde blitt kidnappet på grunn av at hun praktiserer Falun Gong. Zhentong Zhang ber alle gode mennesker i Tyskland om hjelp og om å gjøre store anstrengelser for at konen og deres åtte år gamle datter kan gjenforenes med ham.
 • Kinas nye tyranni – Det Europeiske parlamentets visepresident, Edward McMillan-Scott, skriver om CCPs organhandel.

  ”Med verdens cup’en godt i gang i Tyskland, forbereder Beijing, på den andre siden av jorden, seg til å være vert for OL i 2008. Men hvis det jeg nylig ble fortalt der av tidligere fanger, er sant, må den siviliserte verden sky Kina. På et snuskete hotellrom med gardinene nede, fortalte mennene jeg traff om brutal forfølgelse av deres åndelige bevegelse og verre, salg av levende organer på bestilling. Sammen med tolken min ble mennene raskt arrestert, fengslet og avhørt for 'forbrytelsen' å treffe meg. En utøver er fremdeles savnet, og det fryktes at han blir torturert.”
 • Et brev til Gao Zhisheng fra visepresidenten McMillan-Scott

  "Vilkårene for fanger i Kina er mer og mer velkjente, men det er først i de siste månedene at en spesiell form for graverende behandling – av Falun Gong-utøvere – har kommet fram i lyset, nemlig utvelgelsen av fanger for råmateriale til organ- og vevtransplantasjoner som fører dem til døden. Dette er folkemord, slik det er definert i artikkel 2 i Konvensjonen om bekjempelse av folkemord…"
 • Finland: Sannhet, Medfølelse og Toleranse Internasjonal kunstutstilling i Helsinki

  En storslått utstilling åpnet i Helsinki den 30. mai. Parlamentsmedlem og tidligere MEP, Heidi Hautala, sa i sin åpningstale at hun håpte at utstillingen ville hjelpe folk til å se menneskerettighetssituasjonen i Kina. Utstillingen fikk senere besøk av visepresidenten i Europaparlamentet, Edvard McMillan-Scott.
 • Epoch Times: EU-visepresident holder møte med Falun Gong i Beijing

  I forrige uke returnerte en visepresident i det europeiske parlamentet fra en tre dagers undersøkelse om menneskerettighetsbrudd i fastlands Kina. Han er den første høytstående, vestlige tjenestemannen som personlig møter forfulgte Falun Gong-utøvere inne i Kina. Den som la til rette for samlingen, var en foretningsmann fra Boston og selv en Falun Gong-utøver. Han ble arrestert og deportert for å være "vert for et ulovlig møte."
 • Tyskland: Ber inntrengende om en slutt på KKPs massakre av Falun Gong-utøvere

  Etter at det kinesiske kommunistregimets forbrytelser med å stjele og selge levende Falun Gong-utøveres organer for profitt ble avslørt for verden, har det kinesiske regimet økt anstrengelsene med å eliminere vitner og ødelegge bevis. Tyske utøvere startet en serie med fredelige protester og hastende redningskampanjer i forskjellige byer.
 • Den belgiske avisen De Standaard rapporterer om KKPs handel av Falun Gong-utøveres organer

  Ifølge en rapport fra den belgiske avisen De Standaard den 20. april har den Britiske organtransplantasjonsforeningen beskyldt det kinesiske kommunistpartiet (KKP) for å bryte menneskerettigheter i en pressemelding i går. Storbritannias beste kirurger understreker den nylige fordømmelsen av KKPs organhandel. De tar ikke bare organene til de som er på dødslisten uten fangenes tillatelse. Det som er verre, er at fanger blir henrettet når det er behov for organer.
 • Tyrkia: Falun Gong-utøvere avslører ytterligere KKPs grusomheter

  Folk stod foran bildene en lang stund og ønsket ikke å forlate stedet. Man kunne lett se at de var ekstremt sjokkerte. En mann sa med et verdig og bekymret uttrykk: "Du trenger ikke å være redd for noe, Tyrkia er et fritt og demokratisk land. Myndigheten og folket her kan forstå og støtte deg."
 • Falun Dafa i Europa: Et ”rent land” gjenoppstår i verden. Falun Gong er populær i Sveits

  I løpet av de siste seks årene, har Falun Gong-utøvere holdt aktiviteter over hele Sveits, fra turistattraksjoner til utenfor FN-bygningen, hvor de ber om oppmerksomhet fra det sveitsiske folket angående forfølgelsen av Falun Gong-utøvere av KKP i Kina.
 • Italia: Falun Gong-utøvere introduserer Falun Dafa og avslører forfølgelsen i Torino

  Før vinter-OL kom Falun Gong-utøvere fra Sveits, Sverige, Tyskland, Frankrike, Norge, Polen, UK, Romania og Italia til vertsbyen, den nordlige fjellbyen Torino, for å introdusere Falun Dafa og fortelle lokalbefolkningen om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Artikkel fra avisen Main Post Newspaper i Tyskland: Deportasjonssak diskutert i Berlin

  "Würzburg administrative domstol avviste Jiangs asylsøknad i mars 2005. Det tyske føderale kontoret for migrasjon og flyktninger omgjorde dets beslutning i november – bare etter at han var blitt forfulgt og dømt i Kina – og godkjente Jiangs asylsøknad med tilbakevirkende kraft. Imidlertid kommer ikke denne forsinkede anerkjennelsen av familiens tilstand til deres gode. Jiangs pass har blitt konfiskert og han kan ikke forlate Kina."
 • The Epoch Times: Europarådets parlamentsforsamling fordømmer menneskerettighetsbrudd utført av kommunistiske regimer

  LONDON—Europarådets parlamentsforsamling (The Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE)) fordømte på onsdag menneskerettighetsbruddene utført av totalitære kommunistregimer og uttrykte sympati, forståelse og anerkjennelse til ofrene av disse forbrytelsene. Rådet la frem en resolusjon som sterkt kritiserer forbrytelser slik som henrettelser, dødsfall i konsentrasjonsleirer, tortur, slavearbeid og sult utført av kommunistregimer…”Totalitære kommunistregimer er fortsatt aktive i noen land i verden, og forbrytelser blir stadig begått,” stod det i resolusjonen. ”Rådet fordømmer sterkt alle disse menneskerettighetsbruddene.”
 • Latvia: Den Internasjonale kunstutstillingen Sannhet, Medfølelse, Toleranse holdes i Riga

  "Tusen takk. dere Falun Gong-utøvere, for å ha organisert en slik vakker kunstutstilling. Det er omkring 100 millioner utøvere over hele verden som fredelig praktiserer Falun Gong og følger prinsippene Sannhet, Medfølelse, Toleranse. Det pågår en brutal forfølgelse i Kina …"