Den danske avisen Berlingske Tidende rapporterte om “De ni kommentarene om kommunistpartiet”

Den 16.september 2005, publiserte en dansk avis, Berlingske Tidende, en artikkel skrevet av dens Shanghai korrespondent, Christina Boutrup om det kinesiske kommunistpartiet og kinesisk samfunn. Innholdet er oversatt som følgende:

Trikset med “Guan Xi” (personlige kontakter)

Selv om veldig få mennesker i Kina i dag tror på kommunismen, så er det fremdeles mange unge mennesker som melder seg inn i det Kinesiske kommunistpartiet (KKP), fordi det er en måte for disse unge menneskene å sikre seg en bedre sosial posisjon. Likevel fortsetter sosial ustabilitet å være en potensiell trussel mot Kina.

I Kina har kommunismen forsvunnet for lenge siden og den har blitt erstattet av kapitalisme. Imidlertid forsvinner ikke elite-rollen til kommunistpartiets medlemmer i Kina. Ifølge det KKP-kontrollerte Xinhua News Agency, så har KKP nå 696 millioner medlemmer, noe som gjør det til det største politiske partiet i verden. Blant befolkningen meldte 2,4 millioner medlemmer seg inn i KKP for ikke lenge siden.

En undersøkelse som ble gjort i 1994, indikerte at bare atten prosent av det kinesiske folket tror på kommunismen. Derfor er det ikke sikkert at antallet partimedlemmer gjengir den faktiske situasjonen, selv om flere mennesker melden seg inn i KKP. Tilsynelatende er hensikten for det kinesiske folket med å bli medlem i KKP basert på hensyn til ”Guan Xi” (personlige kontakter)

“Majoriteten av det kinesiske folket har ikke noe annet valg enn å bli medlem i KKP hvis de ønsker å oppnå en viss innflytelse på det sosiale og politiske systemet. Det er en måte å nå frem til offentlige ressurser på,” uttalte Nis Hoyrup Christensen fra det Nordiske Instituttet for Asiatiske studier (NIAS). ”Det er også en manifestasjon at denne personen er en del av systemet, ikke en potensiell trussel

Imidlertid så støtter ikke alle kineserne KKP. Ifølge Epoch Times, et medium som holder en aggressiv kritisk posisjon mot KKP, har den helhetlige situasjonen vært helt annerledes. I rapporten blir det avslørt at 2.5 millioner kinesere har meldt seg ut av KKP i løpet av de siste månedene. Bølgen av utmeldinger fra partiet startet i november 2004, etter at Epoch Times publiserte de ni artiklene i en serie (”Ni kommentarer om kommunistpartiet”) for å granske KKP. I Hong Kong alene, ble over en million kopier solgt, og noen av dem ble tatt med tilbake til Kina av kinesiske turister. Epoch Times begrunnet partiets utmeldinger med folkets sjokkerte reaksjon etter å ha forstått fakta som ble avslørt i artiklene.

Siden Kina åpnet seg selv for markedsøkonomien, har det kinesiske samfunnet gradvis blitt delt i to ekstremer. Spesielt for de syv hundre millioner bøndene, ligger deres livskvalitet langt etter den økonomiske veksten. Graden av fattigdomsgapet i Kina har overgått India og blitt den verste av alle land i verden.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a29009-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.