Finsk avis rapporterer om en anti-tortur utstilling holdt i Lahti.

ESS: En Falun Gong-kampanje til fordel for samvittighetsfanger: Kina forfølger fortsatt mennesker som øver denne metoden.

Av: Saara Harju

Mange mennesker i Lahti ble oppmerksomme på den voldsomt forslåtte kinesiske kvinnen i buret på Lanun-torget. Blåmerkene var ikke virkelige, men budskapet var: Falun Gong-utøvere i Kina har blitt arrestert, torturert og drept i løpet av de siste seks årene.

Falun Gong er en kinesisk kultiveringsmetode som inkluderer øvelser og meditasjon. Slik som Taiji har det blitt gitt videre fra mester til disippel siden urgamle tider.

I 1992 offentliggjorde Li Hongzhi, grunnleggeren og mesteren av Falun Gong, metoden for alle, og denne helsebringende metoden ble favorisert. Ved slutten av forrige århundre var det flere enn 100 millioner utøvere.

Men fenomenet ved den store populariteten forårsaket frykt blant det kinesiske kommunistpartiets regime. Falun Gong har blitt, blant flere ting, karakterisert som den største trusselen mot det kinesiske kommunistpartiet etter demokratibevegelsen.

Falun Gong har ingen politisk agenda. Ifølge utøverne er det eneste motivet å få lov til å øve i fred. Dette har den kinesiske regjeringen ikke samtykket til.

Ulovlig i 1999

I april 1999 ble 12 utøvere arrestert. På grunn av dette samlet 10.000 utøvere seg for å fredelig appellere om et lovlig og fredelig praktiseringsmiljø. Skjønt de ble lovet å kunne praktisere i fred, begynte noen måneder senere en storslått kampanje for å utslette Falun Gong. Den [Falun Gong] ble erklært ulovlig, og alt materiell ble konfiskert, og tilintetgjørelsen av den begynte. Kampanjen inkluderte også fordreining av dens ideologi og ærekrenkelse av metoden.

Sett press på

På denne tiden ble Falun Gong-utøvere tvunget til å velge mellom arbeid, skole eller Falun Gong. De som ga informasjon om utøvere, ble belønnet; de som blir arrestert, blir krevd å signere garantiuttalelse [1], og om de nekter vil de møte forskjellige vanskeligheter slik som å miste jobben. Advokater har forbud mot å forsvare Falun Gong-utøvere, og tusenvis har blitt sendt til tvangsarbeidsleirer og "omskoleringssenter" for å transformere dem fra Falun Gong.

Det kinesiske regimets handlinger har ført til flere dødsfall. Politimyndighetene brenner kroppene før slektningene greier å identifisere dem. Under lange fengslingsperioder er de angrepet og torturert i et forsøk på å tvinge dem til å gi opp praksisen.

Selv om Kina har signert FN’s Menneskerettighetserklæring og aktiviteten går mot den kinesiske konstitusjonen, fortsetter forfølgelsen. Men etter at The Epoch Times [2] publiserte "de ni kommentarene" har mennesker begynt å forstå grufullheten bak det Kinesiske kommunistpartiet. For et par uker siden hadde nesten 4 millioner kinesere allerede meldt seg ut av kommunistpartiet, og utmeldelsene fortsetter å være 20.000 mennesker pr dag, sier Sinikka Suontakanen, en Falun Gong-utøver som var i Lahti for å delta i aktivitetene.

Mennesker i Lahti er uinformert, men interessert

Den Finske Falun Gong-foreningen har reist rundt i mange finske byer i juni for å fortelle mennesker om forfølgelsen mot Falun Gong-utøvere.

Tanken har vært å samle flere signaturer til petisjonen som vil bli levert til parlamentets menneskerettighetsavdeling.

"Denne petisjonen kan hjelpe til å ha en innflytelse på Kina; slik som når den finske regjeringen er i kontakt med Kina, kan de diskutere disse menneskerettighetssakene," sier Falun Gong-utøver Sinikka Suontakanen. Rundturen har tiltrukket seg mye oppmerksomhet.

En kinesisk jente mediterer, bildet av den torturerte utøveren og damen som sitter i buret med bambuspinner under neglene, har gjort at mange mennesker stopper og tenker.

"Mange mennesker har ikke hørt om det tidligere, men blir interessert når de ser oss, og vi har fått en mengde underskrifter," sier Suontakanen.

Falun Gong ble introdusert til Finland gjennom finske som bodde i Sverige. Suontakanen ble en Falun Gong-utøver for fire år siden. "Jeg prøvde metoden og bestemte meg for å omfavne den", sa hun. "Men for øyeblikket tar Falun Gong-utøvere også opp spørsmålet om menneskerettigheter."


Editorens noter

[1] "Garantiuttalelse": Er en uttalelse for å erklære at en angrer på å ha praktisert Falun Gong og garanterer for å aldri praktisere Falun Gong igjen, å ikke dra til Beijing for å appellere for Falun Gong, og aldri mer assosiere seg med Falun Dafa-utøvere.

[2] "The Epoch Times": er en internasjonal, uavhengig kinesisk avis. Dens hjemmeside er: http://english.epochtimes.com/index0.html.

Opprinnelig publisert på finsk på: http://fi.clearharmony.net/articles/200507/3003.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28981-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.