Sveits: FN-Foreningen kritiserer skarpt Kinas brudd mot menneskerettighetene og forsøk på å stoppe NTDTVs sendinger (Bilde)

Uttalelsen under ble nylig fremført da FNs menneskerettighetskommisjon holdt sitt 61. møte.

Artikkel 11 ved det 61 møtet ved FNs menneskerettighetskommisjon

Uttalelse om Folkerepublikken Kinas alvorlige menneskerettighetsbrudd

FN-foreningen i San Diego gjentar sin støtte for Den universelle verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og protesterer mot de stadige brudd på UDHR som begås av Folkerepublikken Kina i en skala som er uten sidestykke i verden. Vi noterer at Kina nylig har løslatt Rebiya Kadeer, men konstaterer at det ikke er nok. På samme måte som løslatelsen av 1 eller 1000 av de 6 millioner jøder i nazistenes konsentrasjonsleirer ikke var en menneskerettslig forbedring, bør vi heller ikke belønne Kinas "gissel spill" om menneskerettighetene.

Vi er spesielt bekymret over den opprørende behandlingen av Falun Gong-utøvere som bare utøver sine rettigheter som beskrives i UDHR. Det bekreftede antallet dødsfall som et resultat av forfølgelsen har vokst til over 1600 og et stort antall personer har forsvunnet uten at det finnes informasjon om hva som har skjedd med dem. Dette tallet alene kan ikke beskrive hvor alvorlig forfølgelsen er. Til forskjell fra brudd som ble begått av nazistene, Stalin eller folkemordet og de etniske rensingene i Rwanda, Bosnia og Darfur, der fysisk eliminering var målet, utgjør Kinas tortur og dreping av Falun Gong-utøvere bare et middel. Målet er et åndelig mord – å tvinge mennesker til å velge mellom å miste sine liv og å overgi sin grunnleggende overbevisning. Forfølgelsen mot de første kristne for 2000 år siden er et annet eksempel på et slik brudd.

Ingen kriminell handling er mer avskyelig enn slike brudd mot samvittighetsfriheten, fordi samvittigheten og den personlige overbevisningen utgjør selve essensen hos menneskeheten. Alt annet, til og med våre ”umistelige rettigheter” kan bli tatt ifra oss med makt. Å endre på vår overbevisning, uansett hvor lite, krever at man samtykker innenfra. Ens overbevisning er derfor en del av den menneskelige naturen og retten til ens egen overbevisning er menneskets mest grunnleggende rettighet.

Falun Gong-utøvere, kristne, tibetanere, uigurer, og mange andre grupper som forfølges er ikke de eneste ofrene for Kinas brudd mot samvittighetsfriheten. Det er ingen hemmelighet at mange i denne forsamlingen er redde for å kritisere Kina. Kinas taktikk er usofistikert: "Vi vil ikke gjøre forhandlinger med deg dersom du ikke samarbeider." Dette er en utvidning av bruddet mot samvittighetsfriheten som innebærer at man tvinges til å velge mellom sin overbevisning og økonomiske gevinster eller fordeler.

Det siste tilfellet der noen gir etter for Kinas press i bytte mot økonomiske gevinster, er Eutelsat i Frankrike, som besluttet å stoppe sendingene til den uavhengige, kinesisk-språklige TV-kanalen NTDTV til Asia og Kina. FN-foreningen i San Diego slutter seg til Reportere uten grenser, Det internasjonale forbundet for journalister, 62 Europeiske MP’er og fordømmer Eutelsats feige ofring av menneskerettighetene, og vi oppmuntrer hele samfunnet i FN til å gjøre det samme. En "handelsmessig beslutning" utgjør ikke et forsvar for å støtte bruddene mot menneskerettighetene, på samme måte som å "følge ordrer" heller aldri utgjør grunn for straffefrihet.

Svensk versjon tilgjengelig på: http://se.clearharmony.net/articles/200504/14041.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.