Sverige: Appellerer for en stopp på forfølgelsen ved den kinesiske ambassaden

Lørdag den 26. mars samlet Falun Gong-utøvere fra Sverige, Finnland og Norge seg ved den kinesiske ambassaden i Sverige for å be Kina om å stoppe forfølgelsen mot Falun Gong.

Med et klart budskap på bannerne satt utøvere fredfullt på bakken som var dekket med is og snø. De dro ikke til den kinesiske ambassaden for å strebe etter personlige interesser, men for å hjelpe flere mennesker, inkludert personalet ved ambassaden, til å forstå forfølgelsen som det kinesiske kommunistregimet har gjennomført mot Falun Gong. Formålet var å be om en stopp på forfølgelsen som tyr til forferdelige menneskerettslige grusomheter inkludert død og tortur.

Falun Gong ble offentlig introdusert til allmennheten i mai 1992. Antallet utøvere vokste hurtig til ett hundre millioner innen få år. Gjennom å kultivere sine hjerter i overensstemmelse med prinsippene "Sannhet - Medfølelse - Toleranse" har flere og flere mennesker oppnådd et friskt sinn og en frisk kropp. Gjeninnføringen av etikk gav også nye muligheter og håp for samfunnet.

Drevet av et sterkt begjær av makt og sjalusi startet den tidligere kinesiske lederen Jiang Zemin en stor forfølgelse av Falun Gong den 20. juli 1999. For å fabrikkere unnskyldninger for denne ulovlige forfølgelsen manipulerte Jiang og det kinesiske kommunistpartiet det kinesiske mediet til å villede folkeopinionen og legge beskyldninger på Falun Gong. Forkledd av løgner har den ubarmhjertige torturen og de blodige mordene mot utøvere av Falun Gong vart i over 5 år. Denne brutale forfølgelsen er spredd over hele landet.

Imidlertid, løgner kan ikke seire over sannheten i lang tid. Gjennom Falun Gong-utøvernes utholdenhet ved å fortelle mennesker fakta om forfølgelsen har disse løgnene blitt blottstilt, en etter en. Folk begynner å tenke dypere om ting etter å ha sett sannheten, spesielt de fra vestlige demokratiske land. Etter å ha gjennomskuet at Jiang hadde manipulert Kinas propagandasystem for å forfølge uskyldige innbyggere, fordømte de alle Jiangs regime og lovet å støtte utøvere av Falun Gong.

Gjennom interaksjon med utøvere har folk begynt å forstå sannheten om Falun Gong, og de har en bedre forståelse av den ondskapsfulle naturen til Jiangs regime. Nå til dags er Falun Gong dypt rotfestet i hjertene til ett hundre millioner mennesker med ulike nasjonaliteter i mer enn 60 land.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25683-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.