Sri Lanka: Falun Gong utøvere holder sin første erfaringsutbyttekonferanse

Den 19. mars 2005 holdt Falun Gong utøvere i Sri Lanka sin første Falun Dafa Erfaringsutbyttekonferanse og hadde en fantastisk dag. Noen utøvere fra Canada og Australia var også med på Fa-konferansen og delte sine forståelser og kultiveringserfaringer. Utøverenes familie og besøkende kom også til konferanse hallen. Noen unge utøvere delte også sine erfaringer.

På denne gledelige anledningen la konferanse deltagerne frem sine beste ønsker for Mester. De uttrykte sin takknemlighet til Mester for å gi dem muligheten til å lære Falun Dafa. En mor gikk opp på scenen etter konferansen var slutt og sa til lytterne; "Det er en velsignelse å følge disse prinsippene, spesielt i dagens samfunn."

Gruppe øvelse Dele erfaringer under konferansen
Konferansesalen Studere prinsippene i Falun Dafa
Snakke om Falun Gong Lære ut øvelsene


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25542-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.