Utøver Xiao Yali torturert til døde, etterlater seg to unge barn

Falun Dafautøver Xiao Yali bodde i en landsby nær byen Shuangcheng i Heilongjiang provinsen, Kina. Den 6. mars 2004 døde hun som et resultat av voldelig tvangsforing mens hun var internert i Shuangcheng interneringssenter nr. 2. Etter å ha blitt arrestert med makt måtte Xiao forlate sine tvillingbarn, en gutt og en jente. Gutten heter Sun Ri og jenta Sun Yue. De unge barna gråter for moren sin hver dag. De to barna bor nå med sine besteforeldre. Xiao sin mann, Sun Wancai, er syk og lider av lungetuberkulose. Han skylder allerede en gjeld på over 10,000 yuan (1) på grunn av sine medisinske utgifter.

Xiao sine to barn, Sun Ri og Sun Yue

Rundt kl. fire om ettermiddagen den 28. februar 2004, brøt noen tjenestemenn fra myndighetene, en politimann og noen andre, seg inn i Xiao sitt hus og ransakte det. Mellom kl 1900 og 2000 brøt enda flere tjenestemenn fra myndighetene seg inn i Xiao sitt hus, men denne gangen tok de henne med seg. Xiao ble så sendt til Shuangcheng interneringssenter nr. 2. Rundt kl. 1840 den 6. mars 2004 ringte noen fra interneringssenteret til Xiaos familie og ba de om å ta med noen penger til sykehusets akuttavdeling hvor Xiao ble behandlet for en sykdom (Xiao hadde vært meget frisk; hun hadde ikke noen plager i det hele tatt før hun ble internert).

Ti minutter senere ringte man fra interneringssenteret igjen og sa at familien kunne komme til sykehuset enten den dagen eller dagen etter (faktisk var Xiao på den tiden allerede torturert til døde). Over 20 familiemedlemmer og slektninger gikk samme kveld til senteret, imidlertid nektet en spesifikk tjenestemann familien i å få se Xiao. Neste dag fikk familien rede på at Xiao allerede var død og de så også kroppen hennes. Det var et ovalt sår i pannen hennes, høyre siden av brystet hennes var opphovnet, begge hendene hennes var vridd og hadde blitt fiolett, og munnen hennes var også opphovnet. Det var et horribelt og opprørende syn! Da personale fra den offentlige sikkerhetstjenesten anmodet om at kroppen hennes skulle kremeres med en gang (uten noen minnetjeneste), protesterte alle familiemedlemmene sterkt mot slik inhuman behandling. Den 13. mars 2004 ble Xiao kremert mot familiens vilje.

Etter at Xiao ble torturert til døde var hele familien helt knust. Ikke bare familien følte stor sorg, men naboene sørget over henne også. De gråt for at de hadde mistet en så god person.

Note:

(1) ”Yuan” er den kinesiske valuta; 500 yuan tilsvarer en gjennomsnittelig månedlig inntekt for en som arbeider i byen i Kina.

Kinesisk versjon tilgjengelig på http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/21/95888.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25336-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.