USA: Den årlige asiatiske studentkonferansen tar opp forfølgelsen av Falun Gong ved Princeton universitet

Fra 21. til 23. oktober ble den 40. årlige asiatiske studentkonferanse arrangert på Princeton universitet. Temaet for årets konferanse var menneskerettigheter og sosiale rettigheter i Asia. Konferansen besto av mer enn 40 diskusjonsgrupper med forskjellig temaer. De drøftet spørsmål omkring menneskerettigheter og sosiale rettigheter i Asia.

Under konferansen ble det rettet stor oppmerksomhet mot menneskerettighetssituasjonen i Kina. Kinesisk kontroll og forfølgelse av trosretninger og kontroll over rettsvesenet og talefrihet var tema for diskusjon. Professor Hsiao-Ping Biehl fra La Salle universitet i Spania hadde et innlegg hun kalte ”Forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina”. Hun forklarte at Falun Gong er en kultiveringsmetode som følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og at et stort antall mennesker i Kina startet å følge metoden i løpet av 1990-tallet. Men tidligere leder for Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), Jiang Zemin, ble misunnelig på Falun Gongs popularitet og startet en grufull forfølgelse som har vart i tolv år. Konferansens deltakere ble sjokkerte over forfølgelsens brutalitet, spesielt KKP’s organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere.

En professor i religionshistorie påpekte at KKP’s forfølgelse av Falun Gong helt klart bunner i sjalusi. Han poengterte at KKP er basert på ateisme og materialisme og at undertrykking av trosretninger vil mislykkes.

Biehl sa under et intervju etter møtet at hun valgte forfølgelsen av Falun Gong som tema fordi slektningene hennes praktiserer Falun Gong, og at hun derfor ønsket å lære mer om metoden. Hun har merket seg at metoden har gjort slektningene hennes vennligere og mer tålmodige. Hun tenkte at konferansen var en fin mulighet for folk å forstå hva Falun Gong er og lære om forfølgelsen i Kina.

Professor Biehl nevnte at kollegene hennes blir opprørte over KKP’s forfølgelse av Falun Gong når hun forteller dem om hendelser i Kina. De kan ikke forstå hvordan en slik brutal forfølgelse kan skje. Biehl tilføyet at forfølgelsen av Falun Gong også har innflytelse på andre kinesere, fordi slike handlinger leder til dårlig samvittighet.

Kinesisk versjon: http://minghui.ca/mh/articles/2011/10/29/法轮功被迫害真相在亚洲研究协会年会受关注-248478.html

http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/10/30/129089.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.