Taiwan: Yang Song som er en av lederne innen KKP (Det kinesiske kommunistpartiet), møter protester over alt hvor han drar i Taiwan

Yang Song, som er leder for det provinsielle 610-kontoret i Hubei i Kina, forlot Hualian for å reise til Taipei den 26. september. Yang Song er en av mange KKP-topper som er involvert i forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Falun Gong-utøvere fra Yilan i Taiwan samlet seg ved avkjørslene fra motorveien fra Hualian til Taipei med banner og oppslag hvor det sto: ”Stopp forfølgelsen” og ”Falun Dafa er bra”. Utøvere monterte også opp høyttalere som kringkastet fakta om forfølgelsen slik at alle forbipasserende kunne forstå hva som skjedde.

Banner med skriften ”Yang Song, slutt å forfølge Falun Gong.”

Yang Song reiste fra Hualian i Tailuge til Yilan. Utøvere holdt en serie med demonstrasjoner langs hele veien. De fulgte Yang Songs bilkortesje. I en bil var det montert et høyttaleranlegg der de ropte ut: ”Yang Song, du vil bli saksøkt. Du har brutt menneskerettighetene. Slutt å forfølge Falun Gong.”

Falun Gong utøvere holder banner på motorveien der Yang Song kjører fra Hualian til Taipei

Yang Song ankom Taiwan den 20. september. Falun Gong-utøvere gikk til sak mot ham med en gang. Etter ankomsten har han sett utøvere som protesterer mot hans rolle i forfølgelsen, hvor han enn drar.

På sin reise fra Hualian til Taipei møtte han mange demonstrasjoner. Derfor kansellerte han besøk til flere populære turiststeder for å unngå konfrontasjon og ydmykelse.

Yang Song er leder av 610-kontoret i Hubei-provinsen, en av de provinsene som forfølger Falun Gong meget strengt. Minst 166 Falun Gong-utøvere har blitt torturert til døde i Hubei-provinsen. 610-kontoret er ansvarlig for å systematisk regissere den landsdekkende forfølgelsen, ikke ulikt Gestapo i nazi-Tyskland. ”World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong” har erklært at Yang Song bør bli dømt og brakt til retten alle steder der han reiser på besøk.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a54494-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.