Utøvere appelerer for Falun Gong i Oslo sentrum

Det var en stand på et meget sentralt sted i Oslo. Mange folk passerte og tok imot informasjon fra kl 12 - 16. Ganske mange signerte petisjonen med budskapet: "11 års forfølgelse av Falun Gong i Kina: Stopp tortur og drap - signer petisjonen!"

"Over 11 års forfølgelse av Falun Gong. Stopp tortur og drap - signer petisjonen!"
Utøver snakker om forfølgelsen av Falun Gong utøvere i Kina

Etter å ha blitt informert om forfølgelsen, sa en person før han signerte petisjonen: "Rart at de blir forfulgt for å gjøre dette!"

Andre signerte uten betenkeligheter da de fikk høre hvordan utøvere i Kina, som ønsker å være gode mennesker, blir mishandlet og torturert. Mens andre igjen bare tok imot informasjonen og nikket støttende.

En person kjente til Falun Dafa (Falun Gong) fra før. Hun signerte petisjonen uten engang å lese informasjonen.

Flere mennesker tok en flyer etter at de ble fortalt at de kan støtte ved bare å lese informasjonen. Da de hørte at: "Dine handlinger teller", var det mange som i utgangspunktet ikke ønsket å ta imot informasjon, tok imot likevel.

Dessverre var det noen personer som hadde det travelt og var tilbakeholdne. Utøverne syntes synd på dem som ikke ønsket lese informasjonen og ikke ønsket å støtte mennesker som lider under det totalitære kommunistiske regimet i Kina.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.