Tyskland: Historien om Liu Guangrong som blir avskjediget fra en kinesisk eid bedrift i Düsseldorf for å gjøre folk oppmerksomme på forfølgelsen av Falun Gong

Tidlig om morgenen den 19. september 2008 var Liu Guangrong på vei til Det europeiske hovedsetet for Huawei i Düsseldorf. Han var ikke på vei til jobb, fordi han var blitt avskjediget av selskapet tre dager tidligere. Hvorfor var han på vei til Huawei når han allerede var blitt avskjediget? Historien starter tre dager tidligere.

Den 16. september 2008 kom lederen av bedriften til Liu Guangrong og fortalte ham at han hadde blitt avskjediget fordi bedriften måtte redusere overflødige arbeidere. Imidlertid begynte bedriften øyeblikkelig etterpå å rekruttere mennesker som skulle fylle Liu Guangrongs posisjon, og det var åpenbart at bedriftens begrunnelse om å redusere ansatte var et påskudd. Hva var så den virkelige årsaken for å avskjede Liu Guangrong?

For to måneder siden ble Liu Guangrong ansatt ved det europeiske hovedsetet for Huawei. Huawei er et velkjent foretak i telekommunikasjonsindustrien både hjemme og i utlandet, med sitt hovedsete i Shenzhen i Kina. Liu fikk godt betalt for jobben som kantinemedarbeider og serverte mat til over 140 kinesiske medarbeidere. Denne bedriften er velkjent innen telekommunikasjonssektoren i landet, men det var likevel en ting som gjorde Liu svært skuffet, nemlig mangelen på ytringsfrihet.

Liu er en Falun Gong utøver. Han led av nervesvekkelse fra barndommen. I mer enn ti år hadde øresus og hjertebank vært en skygge som fulgte ham og gjorde livet svært smertefullt. Han hadde forsøkt å bedre helsen ved å løpe, praktisere skyggeboksing og ved å ta kinesisk medisin, men forgjeves. I 2001 forlot han Kina og begynte å jobbe som kjøkkensjef i Tyskland. Stort mentalt stress og hardt fysisk arbeid gjorde hans nervesvekkelse enda verre. I 2002 kom Falun Gong inn i hans liv og har ført til store lettelser fra lidelsene til Liu. Hans nervesvekkelse som hadde fulgt ham i årevis forsvant, og han har frigjort seg fra mental stress gjennom å praktisere Falun Gong. Fra da av har han ofte blitt sett i forskjellige aktiviteter som avslører Det kinesiske kommunistparitets (KKP) forfølgelse av Falun Gong. Han sa: ”Jeg håper færre og færre mennesker vil bli bedratt av KKPs løgner, og jeg håper de vil ta en positiv stilling til Falun Gong, som jeg gjør.”

Han hadde arbeidet svært hardt siden han begynte å arbeide i kantinen ved Huawei for to måneder siden. Han utførte ikke bare sine egne arbeidsoppgaver, men tok også initiativ til å gjøre det skitne og anstrengende arbeidet som folk ikke ønsket å gjøre. Hans ærlighet og godhet var velkjent av alle som hadde møtt ham. Liu, en mann av få ord, sa en gang: ”Jeg ønsker bare å sette høye krav til meg selv ifølge sannhet, medfølelse og toleranse.”

Da han så mange av toppene som kom fra Kinas telekommunikasjonsselskaper, distribuerte han avisen Epoch Times til dem i sin fritid. Han hadde et stort ønske om at de skulle vite om forfølgelsen av Falun Gong som skjer i Kina. Han møtte mange typer av hindringer, selv om han var her i et fritt og demokratisk tysk samfunn. Han følte at bedriften hadde svært streng kontroll over tankene til den kinesiske staben, samtidig som de måtte arbeide hardt. De kinesiske ansatte ble bleke ved omtalen av skandalen om forfølgelsen av Falun Gong utført av KKP, som tydeligvis var et forbudt tema.

En gang møtte Liu en kinesisk arbeider ved Huawei på vei til jobb på undergrunnsbanen. Han fortalte ham om forfølgelsen av Falun Gong og kampanjen Utmeldelse fra KKP. Resultatet ble at kollegaen øyeblikkelig rapporterte dette til bedriftslederen Liu Guangrong. Sjefen sa til ham: ”Du skal ikke snakke til den kinesiske staben om Falun Gong og kampanjen Utmeldelse fra KKP. Vår bedrift har reguleringer som ikke tillater vår stab å snakke om disse sensitive emnene. Det vil ikke gjøre deg godt om du snakker om dette.”

En annen gang distribuerte han avisen Epoch Times til en kollegas postkasse. Da sjefen fikk vite om dette, kom han og sa til Liu: ”Det du gjør, kan skape et dårlig inntrykk. Ønsker du å distribuere aviser, eller ønsker du jobben din?”

Selv om han ble møtt med trusler fra sjefen, gjorde han ingen forandringer. Han fortsatte å gjøre det han gjorde. Han sa: ”Jeg synes ikke jeg har gjort noe galt. I Kina forteller mange Falun Gong utøvere fakta om Falun Gong til mennesker på en fredelig måte, selv om de risikerer å miste jobbene sine og bli arrestert. Dette er imidlertid Tyskland.”

Lederen av bedriften prøver å ta vekk utstillingsplakaten, samt kjefter.
Liu Guangrong med ”Utmeldelse av KKP”-plakat. Til venstre er Det europeiske hovedssete for Huawei.
Liu Guangrong forteller tyskere fakta om Falun Gong. Lederen av bedriften prøver å stoppe ham.

Den 16. september 2008 ble han avskjediget fra Huawei. Han sa: ”Bedriften fortalte meg at de måtte si opp ansatte fordi det var for mange ansatte. Men bedriften rekrutterte nye ansatte øyeblikkelig etterpå for å fylle min stilling. Det å avskjedige ansatte grunnet overflødighet var åpenbart bare et påskudd. Jeg følte at den virkelige årsaken var at jeg snakket til de ansatte i bedriften om Falun Gong og kampanjen Utmeldelse fra KKP i Kina.”

En tidlig morgen tre dager etter viste han seg igjen foran det europeiske hovedsetet til Huawei. Forskjellen fra tidligere var at selv om han hadde mistet jobben der, hadde han en plakat ved siden av seg, som han hadde lagd selv de siste, sene nettene. På plakaten var informasjon som avslørte de ondeskapsfulle gjerningene til KKP og informasjon om kampanjen ”Utmeldelse fra KKP”.

Kort etter kom hans tidligere sjef. Brått mistet sjefen sine manerer som en urban intellektuell og skrek til ham at han ikke skulle gjøre det. Men Liu fortsatte å dele ut avisen Epoch Times til både kinesere og tyskere. Nå kunne lederen ikke true Liu med å miste jobben, men han brukte samme måte for å true andre ansatte i Huawei. De kinesiske ansatte på vei til jobb passerte plakaten til Liu. Men da de så sjefen stå ved siden av plakaten og hørte ham gjentatte ganger si på kinesisk: ”Ikke ta”, var de fleste stille av frykt og gikk raskt videre. Noen av de ansatte ga tilbake avisene de allerede hadde i hånden. Andre ansatte tok et raskt blikk på plakaten bare når Liu i en kort stund ikke sto foran plakaten.

Forskjellen mellom de kinesiske og tyske ansatte var at selv om sjefen prøvde å stoppe dem, tok de fleste tyskerne imot informasjonsskriv med fakta om Falun Gong og holdt tommelen opp. Noe enda mer rørende var at etter at de ble oppmerksomme på fakta om Falun Gong, kom en herre tilbake fra bygningen sammen med en tysk dame. Hver av dem holdt en kopp med varm kaffe i hånden og gav kaffen til både Liu og en annen Falun Gong utøver.

Da han ble spurt om han følte hat mot bedriften for avskjedigelsen og måten lederne hadde behandlet ham, sa han: “De har også blitt bedratt av løgnene til KKP. Vi kultiverer oss selv etter sannhet, medfølelse og toleranse. Vi skal ikke føle hat mot dem. Årsaken til at jeg forklarer fakta til dem, er at jeg håper de vil forstå fakta, melde seg ut av KKP og få en lykkelig fremtid.”

Falun Gong utøvere i utlandet har friheten til å forklare fakta, og det er få personer som Liu som har mistet jobben fordi de forklarer fakta. Guo er en Falun Gong utøver som dro sammen med Liu for å dele ut informasjonsskriv om fakta om Falun Gong foran hovedsetet til Huawei. Han sa det var forståelig: ”Fordi KKP bruker ikke bare løgner for å kontrollere ideologien til kinesere hjemme, men de sparer ikke på noe for å utvide sin kontroll til utlandet. Huawei, bedriften hvor Liu arbeidet, har nære relasjoner med KKP. Det som ikke skulle skje, har derfor skjedd. I et fritt og demokratisk samfunn vil alle utlendinger synes det er utrolig når en ansatt i en bedrift tar initiativ til å gi opp informasjonsfriheten bare på grunn av trusler fra bedriften.”

Guo har opplevd å bli ulovlig arrestert og internert i en tvangsarbeidsleir i Kina fordi han praktiserte Falun Gong. Guo sa: ”Selv om Huawei har gjort slikt i frykt for å miste fordeler ved å fornærme KKP, har selskapet, spesielt et selskap registrert i Tyskland, brutt ytringsfriheten til en ansatt. Denne bedriftens ansvar blir ikke mindre av den grunn.” Guo uttrykte også at han ønskte det ville bli pressemelding om at KKP eksporterer sitt tyranni til frie land.

Kinesisk versjon: http://www.yuanming.net/articles/200809/76551.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46272-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.