NTDTVs oppdaterte meddelelse angående Eutelsat hendelsen

Den 1. juli 2008 publiserte NTDTV (New Tang Dynasty TV), et uavhengig kinesisk media, en meddelelse angående feil ved signaltilførselen til Kina på en satellitt operert av Eutelsat Communications. Meddelelsen påpekte at siden Eutelsats overføringer stanset den 16. juni 2008, er den eneste forklaringen de har gitt ”problemer med strømtilførselen”. Firmaet har mislyktes i å gi noen offisiell forklaring til NTDTV for strømbruddet.

Det er grunn til å tvile på forklaringen NTDTV har fått i denne saken. Eutelsats styreformann og CEO Giuliano Berretta forklarte strømbruddet som et ”teknisk problem,” men nektet å forklare hvorfor all strømtilførsel til Asia feilet, unntatt den ene som sender ”Voice of America”-signalet. Han mislyktes også med å forklare hvorfor NTDTVs signal ikke kunne sendes på en alternativ transponder. I 2005 nektet Berretta til å begynne med å fornye kontrakten med NTDTV etter å ha gjort forretninger med Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). Måten og tidspunktet til denne hendelsen antyder at KKP står bak i kullissene.

Meddelelsen sa at KKP forsøker, så godt det kan, å stoppe sann informasjon fra å nå det kinesiske folket og for å opprettholde sitt diktatur. KKP er mest redd NTDTVs programmer, fordi det er de eneste kinesiske programmene som ikke er sensurert av regimet. NTDTV fordømmer sterkt KKP for å bruke det kinesiske folkets skattepenger til å tvinge Eutelsat til å blokkere sann informasjon, som det kinesiske folket virkelig trenger. NTDTV ber også om at Eutelsat ikke bytter integritet og etikk mot økonomiske fordeler.

Da Eutelsat forsøkte å nekte å fornye kontrakten med NTDTV i 2005, spilte rettferdige stemmer fra vestlige mennesker og regjeringer en viktig rolle. NTDTV ber nå det internasjonale samfunnet om å merke seg denne hendelsen og fortsette å støtte og hjelpe NTDTV med å få tilbake sendingene så snart som mulig.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45105-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.