Taiwans ambassadør i Frankrike ber Eutelsat om å gjenopprette satellittsignalet

Den 16. juni 2008 rundt klokken 18.00 østlig tid mistet plutselig Eutelsats W5 satellitt, som viser New Tang Dynasty TV (NTDTV), signalene for sendingene i Asia. I følge Eutelsatt var det en ”teknisk feil” som blir tatt hånd om. Eutelsat gav imidlertid ikke noen tidsfrist for å få ordnet problemet. Taiwans ambassadør i Frankrike, Lu Qinglong, ber Eutelsat løse det tekniske problemet så snart som mulig slik at all media kan bli sendt som normalt.

Ifølge NTDTV har TV-stasjonen sendt nyheter og underholdningsprogrammer døgnet rundt i fire år nå til hele Asia-regionen via Eutelsats W5, som også gir signaler til andre kunder, slik som Sound of America. Den 17. juni underrettet Eutelsat NTDTV om at fire av fem av W5s frekvenskonvertere hadde problemer med strømtilførselen. Eutelsat kunne heller ikke love når problemet ville være løst.

I tillegg til NTDTV dekker Sound of Hope og Minghui Radio Stasjon Asia via W5-satellitten.

Ber Eutelsat om å reparere satellittens signaler så fort som mulig

Under et tidligere intervju sa ambassadør Lu Qinglong: “NTDTV og Sound of Hope gir tjenester som fremmer positive universelle verdier, slik som demokrati, pressefrihet osv. Hvis flere mennesker kunne forstå demokrati og menneskerettigheter bedre, ville det gagne hele verden. Derfor håper vi at flere mennesker kan motta sendingene uten problemer. De tjenestene disse to mediene gir, er betydningsfulle bidrag. Vi håper at flere mennesker vil få utbytte av denne gode informasjonen.”

Da han ble fortalt at signalproblemene har påvirket flere hundre millioner seere og lyttere i fastlands-Kina, sa Lu:” Flere hundre millioner seere og lyttere betyr at sendingene må ha en verdi som ikke kan overses.” ”I dag møter vi alle globalisering. Informasjonen vi får, er like viktig som luften vi puster inn. Derfor håper jeg, som mottaker av informasjonen, at problemet kan løses raskt.”

Lu formanet Eutelsat gjennom media at “det internasjonale samfunnet utveksler mange felles saker globalt. Uavhengig av område, nasjon eller region må vi alle følge med og anstrenge oss sammen. Da jeg hørte dette, følte jeg derfor at det på den ene siden er en dårlig ting som skjer, samtidig som jeg virkelig håper at Eutelsat kan ordne de tekniske problemene så snart som mulig slik at all media kan bruke satellitten til å sende og motta informasjon, som normalt.”

Å se virkelige nyheter er som å puste inn frisk luft

En seer kommenterte på NTDTVs nettside: “Å ikke kunne se på NTDTV er som å ikke ha frisk luft å puste inn. Andre TV-stasjoners falske nyheter og reportasjer etterlater mennesker gispende etter luft.” En seer fra Shanghai sa: ”Vi fra fastlandet lengter etter å se sannferdige nyheter rapportert av NTDTV, fordi det på fastlandet ikke er noen sanne nyheter. Derfor støtter vi NTDTV.”

En annen seer sa: “Jeg håper det ikke bare blir sendt i Kina, men over hele verden; til alle kinesere som har TV. Vi kjenner godt til NTDTV. De forteller sannheten og sier de tingene som vanlige kinesere ønsker å høre. Sound of Hope er heller ikke dårlig. Uansett liker kinesere disse veldig godt. Med andre ord, hvis man kan velge, vil ingen se CCTVs programmer.”

Publikum fordømmer KKP for å slå ned på media som forteller sannheten

Ifølge Sound of Hope sa Lai fra Guangdong at de tre mediene, NTDTV, Sound og Hope og Minghui Radio Stasjon rapporterer sannferdig hva som skjer i fastlands-Kina, noe som gir KKP panikk. Folk på fastlandet mistenker at Eutelsatt ble overtalt av KKP til å stenge av satellittsignalene.

Lai sa: “Eutelsat hjalp dette korrupte tyranniet å undertrykke det kinesiske folks frihet for penger. Ved å gjøre det, undervurderte Eutelsat seg selv. Bare ved å fortelle sannheten kan vanlige kinesiske innbyggere bli mindre nummen. Vi trenger media som våger å fortelle sannheten. Vær snill og gjenopprett sendingen så snart som mulig slik at sannheten kan bli spredt i Kina.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45078-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.