Frankrike: "Det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong er skamfullt"

Om ettermiddagen den 19. april 2008 stilte Falun Gong-utøvere ut plakater og samlet inn signaturer for å avsløre det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong-utøvere. Aktiviteten ble holdt på Place Fontaine des Innocents nær Chatelet i Paris. Etter å ha fått vite fakta signerte mange mennesker petisjonen for å erklære sin støtte til Falun Gong-utøvere og be om en stopp på forfølgelsen.

Etter å ha signert petisjonen sa en fransk dame: "Jeg synes det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong er skamfullt. Det er et hån mot menneskerettigheter. Alt dette er totalt uakseptabelt. Det er svært sjokkerende for mennesker som bor i demokratiske land."

Aktiviteten tiltrakk seg oppmerksomhet til et stort antall mennesker. Mange lokale innbyggere kom for å lese plakatene og annet materiell og signerte petisjonen mot forfølgelsen. En gruppe franske ungdommer var ekstremt opprørt over brutaliteten i det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong-utøvere. De hjalp Falun Gong-utøvere å distribuere løpesedler til forbipasserende.

IT-engeniør Olivier Kasobon sa at OL åpner menneskers mulighet til å bli mer bekymret over alt som skjer i Kina. Han håpet Kina ville bli mer åpent i henhold til informasjonsfrihet.

Familiekapitalforvalter Spouta Sibire sa: "Denne forfølgelsen er uakseptabel. Det er barbarisk en atferd. Om det fordrer drap og ødeleggelse av miljøet for å opprettholde stabilitet av nasjonen og dets økonomi, vil det resultere i flere dødsfall. Det er ikke konstruktivt og vil lede til ødeleggelse av hele samfunnet. Mennesker i hele verden burde forene seg og stå opp mot dette, ellers kan våre liv også være i fare."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44055-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.