Østerrike: Utøvere samles ved Det singaporske konsulatet og ber om at den urettferdige anklagen blir dratt tilbake

Den 23. august 2006 holdt utøvere i Østerrike en aktivitet foran Det singaporske konsulatet for å protestere mot Singapore politiets anklage mot Falun Gong-utøvere under siktelsen om "ulovlig forsamling." Falun Dafa-foreningen i Østerrike leverte et åpent brev til det Singaporske konsulatet. Konsulens sekretær aksepterte brevet og lovet å levere brevet til den singaporske myndigheten.

Utøvere avslører Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong foran Det singaporske konsulatet.

Brevet ber den singaporske myndigheten om å trekke tilbake den urimelige anklagen mot Falun Gong-utøvere. Brevet avslører Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forbrytelser med å stjele organer fra levende Falun Gong-utøvere. Sammen med brevet ble det lagt ved en rapport "Rapport angående anklagene om organrøveri fra Falun Gong-utøvere i Kina" av David Matas, internasjonal menneskerettighetsadvokat, og David Kilgour, tidligere statssekretær (Asia-Pacific) for Canada. I tillegg ble det også vedlagt en rapport av Edward McMillan-Scott, visepresident for Det europeiske parlamentet, om KKPs organrøveri, sammen med annen informasjon om KKPs forfølgelse av Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35553-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.