Sverige: Utøvere leverer inn en kriminalanmeldelse mot den kinesiske handelsministeren

Den svenske Falun Dafa foreningen sendte inn en kriminalanmeldelse mot Kinas handelsminister Bo Xilai under hans besøk i Sverige den 15. september. Anklagen beskylder han, i samsvar med Sveriges nasjonale lover og FNs konvensjon mot tortur, for mord, tortur og bortførelse av Falun Gong-utøvere i Kina.

Svenske utøvere sendte inn en anklage den 15. september

Bo Xilai var borgermester i Dalian da Det kinesiske kommunistregimet begynte forfølgelsen av Falun Gong i 1999. Han ble senere leder for Liaoning provinsen fra 2001 til 2004. Han deltok aktivt i forfølgelsen av Falun Gong under sin tjenestetid i regionen, og forårsaket at 357 utøvere døde i provinsen. Den beryktede kvinnelige tvangsarbeidsleiren kalt Masanjia ligger i Liaoning provinsen.

"Vi ønsker at det svenske politiet tar han inn til avhør øyeblikkelig," sa Vasilious Zoupounidis, en representant for Falun Gong-utøvere i Sverige, etter at han hadde levert inn anklagen ved Norrmalm politistasjon.

Anklagen ble øyeblikkelig gitt videre til sjefsaktor Thomas Häggström ved Det internasjonale aktoratet i Stockholm. "Jeg har snakket med aktor. Han sa at han for øyeblikket overveier spørsmålet om immunitet," sa Zoupounidis

Anklager har tidligere blitt levert inn mot Bo Xilai i 9 land, inkludert England, USA, Spania og Finland.

I 2001 utstedte statssenator John J. Cullerton fra Illinois lovgivningsmakt en kunngjøring som fordømte kriminelle lovovertredelser i Masanjia tvangsarbeidsleir, og kalte det "et levende helvete på jord".

Den svenske straffeloven tillater den svenske retten til å dømme forbrytelser som medfører et minimums straffenivå på fire år, uavhengig av hvilket land forbrytelsen har skjedd, forbryterens nasjonalitet eller offerets nasjonalitet, ifølge Peter Bergquist, en svensk menneskerettighetsadvokat som var involvert i forsøkene på å utlevere Pinochet til Sverige i 1998.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35489-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.