Sveits: «Hvis vi ikke støtter arbeidet mot forfølgelsen i dag, kan det være oss som blir forfulgt i morgen!"

Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter på et populært handleområde i sentrum av Geneve den 7. desember 2019. De introduserte den gamle, åndelige praksisen og viste Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forfølgelse. De samlet også underskrifter for å protestere mot forfølgelsen.

Etter at ei kvinne hadde undertegnet petisjonen, sa hun: "Jeg støtter dere. Dere må fortsette med dette! Hvis vi ikke støtter arbeidet mot forfølgelsen i dag, kan det være oss som blir forfulgt i morgen!"

Mange undertegner petisjonen og tar avstand fra forfølgelsen i Kina Utøverne informerer om Falun Gong til folk i sentrum av Geneve den 7. desember 2019

En kinesisk student lyttet til en utøver som snakket om forfølgelsen. Hun sa at hun var redd, fordi Falun Gong blir fordømt i Kina. Utøveren fortalte at KKP sprer propaganda for å sverte Falun Gong.

Utøveren fortalte videre om den iscenesatte selvbrenningen på plassen Tienanmen for å ramme Falun Gong og fremme hat mot praksisen. Studenten var sjokkert: "Jeg har aldri hørt om dette. Fra nå av skal jeg ikke være redd. Falun Dafa er bra!"

En mann i 50-årene stilte flere spørsmål om Falun Gong og sa at han ønsket å lære mer om praksisen. Da han fikk informasjon om KKP’s forfølgelse, spesielt den statssanksjonerte organhøstingen fra levende Falun Gong-utøvere, undertegnet han straks petisjonen som tar avstand fra brutaliteten.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181084.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/瑞士民众-我们支持你们(图)-396841.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.