Sveits: Introduserte Falun Gong og informerte om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter midt i sentrum av Geneve den 9. november 2019. De satte opp en stand for å introdusere den gamle, åndelige praksisen Falun Gong og informerte folk om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse.

Falun Gong-standen i sentrum av Geneve den 9. november 2019 Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Folk støtter aktiviteten og undertegner petisjonen

Mange forbipasserende uttrykte sin støtte til utøvernes arbeid for å få en slutt på forfølgelsen. Noen sa at de var interesserte i å lære Falun Gong-øvelsene.

En bedriftsleder ba om en informasjonsbrosjyre og viste stor interesse for å lære mer. Etter at hun hadde fått brosjyren og en oversikt over gruppe-øving i Geneve, sa hun at hun ønsket å donere penger til Falun Gong. En utøver takket henne, men sa at de ikke tok imot penger.

Kvinnen la igjen visittkortet sitt og sa: "Jeg hjelper uten å nøle." Hun undertegnet petisjonen for å protestere mot forfølgelsen.

To par lyttet til informasjonen fra en utøver og sa at de visste at Falun Gong var bra og ønsket å lære metoden. De visste også at Falun Gong blir forfulgt i Kina og at KKP utfører statssanksjonert organhøsting fra Falun Gong-utøvere i fengsel. De undertegnet petisjonen som tar avstand fra forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/19/180784.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/寒风中的暖流(图)-395637.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.