Tyrkia: Presentasjon av Falun Dafa på universitet

Over 150 studenter og lærere deltok på en presentasjon av Falun Dafa på Yeni Yüzyil universitet i Istanbul den 31. oktober 2019.

Etter å ha vist en kort film om Falun Dafa, viste utøverne de fem meditative Falun Gong-øvelsene. De fleste som var til stede, ønsket å lære øvelsene.

Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene Den sittende meditasjonsøvelsen
Studenter og lærere gjør øvelsene sammen med utøverne Artikkelen om Falun Gong på universitetets nettside

Deretter ble det vist en kort film om forfølgelsen av Falun Dafa i Kina.

Perihan Eren Bana fra universitetets helseavdeling overrakte en plakett til Falun Dafa-gruppen. Hun sa at forfølgelsen gjorde henne svært trist.

Uğur Durmuş som er 23 år og student ved Yeni Yüzyıl Universitet, sa etter arrangementet at han følte seg fri og trygg da han lærte øvelsene. Han sa at han håpet at utøverne vill komme tilbake.

Universitetet la ut dagen etter en artikkel om forfølgelsen i Kina på nettsiden.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/19/180778.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/土耳其学员在大学举办法轮功讲座受欢迎(图)-395806.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.