Slovakia: Samlet underskrifter for å få en slutt på forfølgelsen av Falun Gong

Folk i Slovakia mintes 30-års-dagen for kommunistregimets fall den 17. november 2019. Mange var derfor åpne for å høre om kommunistregimet i Kina og om det fortsatt vil eksistere og fortsatt tyrannisere i underkant av hundre millioner mennesker, inkludert Falun Gong-utøvere.

Utøverne viser de fem Falun Gong-øvelsene Folk stopper opp, ser på Falun Gong-øvelsene, leser informasjons-plakatene og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen

Slovakiske utøvere samlet seg på torget Rybne i Bratislava for å informere folk om forfølgelsen og volden mot Falun Gong-utøvere i Kina. Noen hadde ikke hørt om dette tidligere og stanset for å lese informasjonsplakatene, snakke med utøverne og undertegne petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen.

Noen av de forbipasserende ble så overrasket over at utøverne var så fredfylte da de satt og mediterte, at de ønske å prøve selv.

Ei ung jente som undertegnet petisjonen og så på øvelsene, kommenterte: "Hvis jeg mediterer slik, vil jeg helt sikkert kjenne mindre stress på jobben. Det er synd at ikke flere er interessert i denne saken, fordi alles lidelse er like viktig; om de er hvite, svarte eller gule." Da hun gikk, uttrykte hun sin takknemlighet og sa: "Dere gjorde dagen min bedre."

Med undring i blikket uttrykte en tyrkisk kvinne sin takknemlighet over å ha blitt minnet på at hun i lengre tid hadde ønsket å begynne å meditere.

Etter å ha lest informasjonsbrosjyren kom en ung mann tilbake og sa: "Jeg har lest om Falun Gong før, men jeg visste ikke at de blir forfulgt så grufullt." I tillegg til å underskrive på petisjonen ville han også prøve å publisere informasjon om forfølgelsen på sitt eget nettsted. Han hadde over hundre tusen lesere, så slik kan han formidle informasjonen til mange mennesker.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180824.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.