Portugal: Introduserte Falun Gong under et arrangement

Falun Gong-utøvere deltar ofte i lokale samfunnsarrangementer for å introdusere den gamle kultiveringsmetoden til det offentlige og informere om den nåværende forfølgelsen, ledet av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Under et arrangement i en park i Lisboa den 6. til 8. september 2019 viste utøverne Falun Gong-øvelsene, informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og samlet inn underskrifter. De ba folk som tok avstand fra forfølgelsen (spesielt den statssanksjonerte organhøstingen fra levende Falun Gong-utøvere) signere en petisjon som krever en slutt på forfølgelsen i Kina.

Falun Gong-utøvere viser øvelsene under et arrangement i en park i Lisboa Utøvere informerer forbipasserende om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Mange stopper opp, tar avstand fra forfølgelsen og signerer petisjonen

Mange ønsker å lære Falun Gong-øvelsene

Miguel fra Lisboa fortalte at han likte Falun Gongs prinsipper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Han syntes musikken var veldig beroligende, og han kjente at den utstrålte en sterk energi.

En kvinne som var i følge med et barn, tok imot en flyer, men forsvant fort. Hun kom senere tilbake for å signere petisjonen. Hun fortalte at hun ble sjokkert over å få informasjon om det KKP’s organhøsting fra levende utøvere. Hun støttet utøvernes protest mot forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179475.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/葡萄牙学员在展览会上传播真相(图)-392685.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.