Kroatia: Introduksjon av Falun Gong under kunstfestival

Falun Gong-utøvere arrangerer aktiviteter regelmessig eller deltar under arrangementer i lokalsamfunnet for å informere om Falun Gong og Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forfølgelse. Under slike arrangemeter viser utøverne de fem Falun Gong-øvelsene, snakke om fordeler ved praksisen, informerer folk om den brutale 20 år lange forfølgelsen av Falun Gong i Kina og samler inn signaturer fra de som ønsker å fordømme forfølgelsen.

Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter i Varaždin, en historisk by nord i Kroatia, den 24. og 25. august 2019. Turister fra hele verden deltok i den årlige Špancir-festen som er en stor internasjonal kunstfestival. Utøvere satte opp en stand i parken i nærheten av festivalplassen.

Modell av den kroatiske versjonen av Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) Utøvere viser øvelsene under Špancirfest kunstfestival den 24. og 25. august 2019 Branko (til høyre) lærer Falun Gong-øvelsene

Falun Gong-standen var dekorert helt i tråd med festivalens tema, og den trakk oppmerksomheten fra mange av de forbipasserende. Hovedblikkfanget til standen var en vakker modell av den kroatiske versjonen av Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong), omtrent 90 cm høy og omringet av store, rosa lotusblomster.

Mange utrykte sin takknemmelighet etter å ha mottatt informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Aktivitetene var nær hovedveien, så de som kjørte forbi, kunne lese informasjonsbannerne og se Falun Gong-øvelsene som ble vist ved standen.

Kulturfestivalen startet kl. 15.00 og varte til 21.00 begge dagene. En mann fikk informasjon om Falun Gong den første dagen og kom tilbake dagen etter. Han ventet på utøverne og spurte om de kunne lære ham øvelsene. Etter å ha prøvd øvelsene, sa han at han følte seg varm og komfortabel.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179243.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.