Tyskland: Markerte 20 års kamp mot forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere i Berlin arrangerte en parade i sentrum av byen den 27. juli 2019. De hadde fokus på forfølgelsen i Kina. Mange folk så paraden ved "Unter den Linden", en sentral gate i Berlin. Flere var nysgjerrige og interessert i visningen av Falun Gong-øvelsene. Etterpå kom mange til utøvernes stand for å få informasjon om metoden.

Falun Gong-utøverne i Berlin arrangerer aktiviteter den 27. juli 2019 for å informere om metoden og om forfølgelsen i Kina Forbipasserende leser informasjonsplakater og informasjonsbrosjyren
Mange unge signerer petisjonen i protest mot forfølgelsen Christina signerer petisjonen og sier hun har medlidenhet med utøverne som blir forfulgt

En tysk kvinne ønsket å lære mer om forfølgelsen. Hun jobber for Amnesty International og visste at Falun Gong-utøvere blir forfulgt i Kina, men var ikke klar over omfanget av forfølgelsen. Etter en lang og god samtale med en utøver, sa hun at hun i fremtiden ville være spesielt oppmerksom på forfølgelsen av Falun Gong.

Mange unge signerte petisjonen i protest mot forfølgelsen etter at de fikk informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Christina, en kvinne som passerte standen, signerte petisjonen og sa hun hadde stor medlidenhet med utøverne som blir forfulgt i Kina.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178676.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/29/柏林游客-迫害针对的是所有人(图)-390769.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.