Storbritannia: "KKP's forfølgelse av Falun Gong har innvirkning på alle i denne verden"

Falun Gong-utøvere verden over har arrangementer hvert år til minne om medutøvere som har dødd under forfølgelsen. Årets arrangement var spesielt fordi 2019 markerer 20 år med Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong. KKP startet forfølgelsen av metoden den 20. juli 1999 under ordre fra Jiang Zemin, den tidligere lederen av kommunistregimet.

Utøverne arrangerer en fredelig demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden i London den 20. juli 2019 Utøvere i hvitt sitter med bilder og historier av utøvere som har dødd under forfølgelsen Utøvernes parade går gjennom sentrale deler av London
Som en del av paraden viser utøvere de fem Falun Gong-øvelsene Zek har praktisert Falun Gong siden 1998 Hovedparaden går gjennom Chinatown
"20 år med forfølgelse av Falun Gong i Kina - få slutt på den nå!" Caroline fra den engelske Falun Dafa-foreningen krever at de britiske styresmaktene og det internasjonale samfunnet må bidra til å stanse forfølgelsen i Kina Fredelig demonstrasjon og visning av Falun Gong-øvelser på Saint Martins torg
Folk stiller mange spørsmål om Falun Gong og signerer petisjonen for å stanse forfølgelsen Fire Falun Gong-utøvere ved Downing street nr. 10 for å overrekke et brev til statsministeren og nesten 90.000 signaturer med krav om hjelp til å få en slutt på forfølgelsen

Utøvere fra Storbritannia deltok i en rekke arrangementer i London den 20. juli for å informere folk om den 20 år lange forfølgelsen i Kina. Flere utøvere som har overlevd forfølgelsen fortalte om egne og familiens opplevelser. Utøverne ønsket hjelp fra forbipasserende til å stanse den pågående forfølgelsen.

Aktivitetene startet klokken 09.00 med en pressekonferanse foran den kinesiske ambassaden. Deretter viste utøverne de fem Falun Gong-øvelsene og en stor parade gikk gjennom London sentrum. En annen samling ble arrangert ved Saint Martins plass. Utøverne besøkte også de britiske styresmaktene ved Downing Street nr 10 for å overrekke en appell og signerte petisjoner fra tidligere arrangementer. Dagen ble avsluttet med en lysvake samme kveld foran den kinesiske ambassaden.

Fredelig demonstrasjon
Under den fredelige demonstrasjonen foran den kinesiske ambassaden minnet dr. Liu fra den engelske Falun Dafa-foreningen folk om overgrepene Falun Gong-utøvere i Kina har vært utsatt for på grunn av sin overbevisning siden juli 1999. Han anmodet embetsmenn til å følge sin samvittighet istedet for å følge Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dermed gjøre dårlige gjerninger.

Falun Gong-utøver Yang og foreldrene hans ble forfulgt i Kina for sin overbevisning. Yang advarte folk: "Forfølgelsen har nådd utlandet også." Han kunne fortelle at etter at han hadde deltatt på Falun Gong-aktiviteter for to år siden, hadde skolen han studerte ved, stoppet tildeling av skolestipend til ham - etter press fra tjenestemenn ved den kinesiske ambassaden.

Yang sa han håper at disse kinesiske tjenestemennene vil få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen som pågår i Kina. Han påpekte at det å blindt følge KKP-regimet eller å handle ut fra egne vurderinger og respektere prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse vil utgjøre en stor forskjell.

Parade gjennom London sentrum
Utøverne arrangerte en parade som gikk gjennom sentrale deler av London den 20. juli 2019. Paraden startet ved den kinesiske ambassaden, gikk langs Regent Street, Piccadilly street og to ganger rundt i Chinatown. Etter å ha passert BBC's hovedkvarter, Oxford Circus og Piccadilly Circus ankom utøverne Saint Martins torg.

Zek som var med i paraden, fortalte at han har praktisert Falun Gong i 21 år. Han sa at det fremdeles er noen som ikke har hørt om Falun Gong og at de blir overrasket når de får informasjon om overgrepene utøverne i Kina har lidd for sin overbevisning.

Demonstrasjon på Saint Martins torg
Under demonstrasjonen på Saint Martins torg krevde Caroline fra den engelske Falun Dafa-foreningen at de britiske styresmaktene og det internasjonale samfunnet må bidra til å stanse forfølgelsen i Kina. Hun håpte folk kan ta avstand fra KKP's propaganda og omfavne prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

En representant fra den internasjonale koalisjonen mot transplantasjonsovergrep i Kina, (the International Coalition to End Transplant Abuse in China, ETAC) talte under demonstrasjonen og påpekte den endelige dommen fra en uavhengig domsstol i London som fant at KKP ikke har stoppet å høste organer fra levende Falun Gong-utøvere i Kina.

Fatong som er 12 år, fortalte at bestemoren hennes, Meng Xiue, ble arrestert i Kina i oktober 2016 og har sittet fengslet siden. Fatong deltok på Falun Gong-arrangementet i London sammen med sin mor. Hun håpte at tragedien snart vil opphøre slik at hun får treffe bestemoren sin igjen.

Overrekkelse av nesten 90.000 underskrifter til de britiske styresmaktene
Fire Falun Gong-utøvere, representanter fra den engelske Falun Dafa-foreningen og familie av ofre for forfølgelsen, dro til Downing street nr. 10 den samme ettermiddagen for å overrekke et brev til statsministeren. De overrakte også nærmere 90.000 petisjoner med krav om hjelp til å få en slutt på forfølgelsen.

Utøverne informerte folk i London om forfølgelsen gjennom å vise de fem Falun Gong-øvelsene, sette opp informasjonsplakater, snakke med forbipasserende og samle underskrifter. Stewart som er utøver sa: "KKP's forfølgelse av Falun Gong har innvirkning på alle i denne verden."

Da roen senket seg om kvelden i denne livlige byen, arrangerte utøverne en lysvake foran den kinesiske ambassaden.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178607.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/伦敦系列活动-呼吁制止中共迫害-390599.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.