Italia og Frankrike: Folk fordømmer forfølgelsen av Falun Gong

Falun Gong-utøvere i Italia har regelmessige arrangementer for å introdusere metoden Falun Gong og informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse. Under disse arrangementene viser utøverne øvelsene, informerer om forfølgelsen i Kina og samler inn underskrifter fra folk som ønsker å fordømme forfølgelsen, spesielt KKP's statsanksjonerte, organhøsting fra levende utøvere i fengsel.

Italia: Introduserte Falun Gong og informerte om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøverne i Napoli informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina den 30. juni 2019 og samlet inn underskrifter i en petisjon som fordømmer forfølgelsen.

Falun Gong-utøverne viser øvelsene på gårdsplassen til Capodimonte nasjonalmuseum og galleri (Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte) den 30. juni 2019 Utøvere informerer introduserer Falun Gong i forretningsstrøket i Vomero

Utøverne viste øvelsene på gårdsplassen til Capodimonte nasjonalmuseum og galleri. Den fredelige musikken og de rolige øvelsene tiltrakk seg turister og andre besøkende. Mange lærte seg øvelsene og ville vite hvor det lokale øvings-stedet er.

Noen av utøverne dro til forretningsstrøket Vomero for å informere folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og samle underskrifter. Flere signerte petisjonen som fordømmer KKP's forfølgelse.


Frankrike: Protest mot forfølgelsen i Nantes

Den 29. juni 2019 dro Falun Gong-utøverne til Nantes i Frankrike for å informere folk om KKP's forfølgelse. De rigget opp en stand på Slottsplassen og stilte ut plakater og bannere med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen.

De samlet også inn underskrifter i et åpent brev til en lokalpolitiker der WD48-erklæringen fra EU-parlamentet var nevnt. Erklæringen fordømmer KKP's tvungne, levende, organhøsting, og mange signerte petisjonen.

Michel Bonno (til venstre) dro til Nantes for å lære mer om Falun Gong og snakke med utøverne

Michel Bonno kom spesielt til Nantes for å prate med Falun Gong-utøverne. Etter å ha funnet informasjon om Falun Gong på nettet, tok han kontakt med en lokal utøver som informerte om arrangementet i Nantes.

Han sa: "Jeg har fått kjennskap til Falun Gong ved å surfe på internett og har lastet ned litt informasjon om metoden. Jeg er veldig interessert og ønsker å lære mer." Han signerte petisjonen i protest mot forfølgelsen.

Mange forbipasserende stoppet opp for å lese informasjonsplansjene og prate med utøverne. Da de fikk kjennskap til KKP's brutale forfølgelse av Falun Gong-utøvere, gav de uttrykk for at de var sjokkerte og signerte petisjonen.

Clara Victor, en praktikant fra Italia, stoppet opp ved standen etter å ha lest det store banneret med teksten: "Stans Kinas tvungne levende organhøsting". Hun stilte flere spørsmål og signerte deretter petisjonen. Hun sa: "Folk kan absolutt ikke tillate at dette pågår."

Etter å ha lyttet til en utøvers forklaring, sa Doux. "Jeg fordømmer torturen av kinesere."

Aurore Mathieu, en annen forbipasserende, sa: "Jeg ble opprørt da jeg fikk kjennskap til denne fryktelige forfølgelsen. Jeg signerte petisjonen for å bidra til en slutt på forfølgelsen."

Daimen Briand kom bort til standen og ba om mer informasjon om det lokale øvingsstedet. Han ble forferdet da han fikk høre om KKP's forfølgelse. Han oppmuntret utøverne til å fortsette arbeidet med å informere om forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/13/178419.html
Kinesisk versjon (Italia):
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/意大利那波里学员在市区传播真相(图)-389649.html
Kinesisk versjon (Frankrike):
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/在法国南特市揭露中共迫害法轮功(图)-389646.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.