Sverige: Informerte om Falun Gong og forfølgelsen under "Politikernes uke"

Falun Gong-utøverne deltok på den årlige "Almedalen-uka", også kjent som "Politikernes uke" i Almedalen den 30. juni til 5. juli 2019. Uken ble arrangert i Visby på den svenske øya Gotland med over 4000 aktiviteter der ti tusener mennesker fra ulike politiske partier, nyhetskanaler, NGO’er, samfunnsengasjerte og andre deltok.

Falun Gong-utøverne viser de fem øvelsene og informerer folk om forfølgelsen i Kina Mange lytter til utøvernes informasjon om forfølgelsen i Kina Lotta Johnsson Fornarve (til høyre), medlem av det svenske parlamentet, taler under Falun Gong-samlingen

Medlem av det svenske parlamentet Ann-Sofie Alm Falun Gong-utøverne protesterer foran arrangementet «Kinas dag» som ble arrangert av den kinesiske ambassaden
Mange stopper opp for å lese plakatene En artikkel i det Svenska Dagbladets anmeldelse av dokumentarfilmen Letter from Masanjia

I løpet av arrangementet snakket utøverne med deltakerne om den pågående forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Utøverne ble intervjuet av pressen, snakket med politikere og andre. De informerte om den 20 år lange forfølgelsen og brutaliteten som fremdeles finner sted i Kina.

Foredrag hver dag for å informere om forfølgelsen
Utøverne arrangerte en times foredrag hver dag midt på dagen ved Donners plass for å informere om det kinesiske kommunistregimets brudd på menneskerettigheter. De viste også dokumentarfilmen "Letter from Masanjia" for over 200 tilskuere. Filmen handler om en mann som har sittet i kinesisk fengsel på grunn av sin tro og hva han opplevde der. Mange ble rørt av utøvernes godhet og utholdenhet under den ubarmhjertige forfølgelsen.

Lotta Johnsson Fornarve, som er andre-president i Riksdagen, kom til samlingen den 5. juli 2019 for å støtte Falun Gong. Fornarve tok for seg rapporten som er utstedt av China Tribunal 17. juni 2019, som er en uavhengig folkedomstol. Rapporten konstaterer at Falun Gong-utøvere i Kina rammes av det kinesiske regimet for sine organer. Organer til samvittighetsfanger blir fjernet mot deres vilje, mens de fremdeles er i live, for organtransplantasjon.

Hun sa også at den kinesiske representanten hun hadde snakket med, avviste alle disse anklagene. Hun har fulgt med på de nye rapportene om organhøsting fra levende samvittighetsfanger. Hun har også møtt etterforskere, leger, menneskerettighets-forkjempere og advokater som har framskaffet store mengder bevis på den ulovlige organhandelen som eksisterer i Kina. Hun har framlagt en resolusjon for det svenske parlamentet om å fordømme Kinas brudd på menneskerettigheter og anmode Beijing om å tillate uavhengige etterforskere å utføre en granskning i Kina.

Ann-Sofie Alm som er parlamentsmedlem, kom bort til Falun Gong-standen for å vise sin støtte. Hun sa hun hadde lest den endelige dommen fra det kinesiske folkets domsstol og at flere burde merke seg den. Mange vitner under rettssaken kunne fortelle at ventetiden for organtransplantasjoner var uforklarlig kort i Kina. Det ble også sagt at organtranplantasjons-sykehusene var lokalisert veldig nær hovedfengslene, der mange samvittighetsfanger sitte fengslet. Ifølge henne er dette definitivt ikke tilfeldig, men en fryktelig forbrytelse. Hun mener de svenske myndighetene bør planlegge en samtale med Beijing vedrørende denne saken fordi slike forbrytelser definitivt ikke er akseptable.

Alm la ut et innlegg om forfølgelsen på sosiale medier og understreket at slike ondskapsfulle forbrytelser må man ikke overse.

KKP's forsøk på å forhindre utøvere i å snakke
Under politikernes uke arrangerte den kinesiske ambassaden Kinas dag for å fremme regimets påstander om at menneskerettighetene i Kina aldri har vært bedre. Falun Gong-utøverne arrangerte en stille protest under åpningen av arrangementet og bar plakater med detaljer om tortur som utøvere har lidd under forfølgelsen. Mange av de som var til stede, forlot ambassadens arrangement og gikk til utøvernes stand for å be om informasjon om forfølgelsen.

Den kinesiske ambassaden ba svensk politi om å fjerne de protesterende utøverne. Politiet nektet og sa at dette var demokratiets uke og at alle har lovmessig rett til å uttrykke hans eller hennes synspunkt.

Tilskuerne til dokumentarfilmen rørt til tårer
Dokumentarfilmen Letter fra Masanjia ble vist under det ukelange arrangementet, og eksperter på Kinas menneskerettigheter var der for å svare på spørsmål. Fornarve og Alm kom for å se historien om en Falun Gong-utøver som ble torturert i en tvangsarbeidsleir for å ha nektet å gi slipp på sin tro. Mange av tilskuerne gråt under filmen. Diskusjonen etterpå var energisk og inneholdt emner som å promotere informasjon fritt i Kina og å forhindre Beijings infiltrasjon i Sverige.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178429.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/10/瑞典学员政治周传真相-政要支持-389844.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.