USA: Samling på Capitol Hill med krav om en slutt på forfølgelsen i Kina

Over 6000 Falun Gong-utøvere fra hele verden gikk i paraden på West Lawn i USA’s hovedstad Washington D.C den 21. juni 2018 med krav om en slutt på den 19 år lange forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

USA’s lovgivere, menneskerettighetsaktivister og representanter for ikke-statlige organisasjoner deltok i paraden og uttrykte sin støtte til Falun Gongs fredelige motstandskamp mot forfølgelsen. Talerne fordømte det kinesiske regimets statssanksjonerte, tvungne organhøsting av samvittighetsfanger i Kina, lovpriste de universelle verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse (Falun Gongs prinsipper) og ba publikum gjennomskue Kommunistpartiets onde natur.

Samlingen på Capitol Hill med krav om en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina Kongressrepresentant Ileana Ros-Lehtinen (FL) sa hun kjente til det ondskapsfulle aspektet ved kommunismen fra egne erfaringer fra Cuba og undertrykkingen av all frihet der Kongressmann Dana Rohrabacher (CA) ønsket å støtte nøkkelprinsippene i Falun Gong: ”Jeg er stolt over å stå sammen med dere og har alltid vært det”
Nina Shea, leder for Senter for religionsfrihet, sa: ”Det som skjer [med forfølgelsen av Falun Gong i Kina], viser den verste grusomhet og brutalitet” Kristina Olney fra Minneforeningen for ofre for kommunismen sa: ”.. det er vitner som dere selv, samlinger som de vi har her i dag, som ivaretar at sannheten blir hørt.” David Kilgour, tidligere kanadisk parlamentsmedlem og diplomat, informerte kort endel bevis på tvungen organhøsting av samvittighetsfanger i Kina
David Matas, kanadisk menneskerettighetsadvokat kom med ytterligere bevis på forbrytelsene med organhøstingen Kongressrepresentant Ted Poe (TX) sa: ”Dette er de verste menneskerettighetsbruddene i verden.” Gayle Manchin sa: ”Det er opp til oss aldri å la Kina glemme, la dem vite at vi følger med og er solidariske ovenfor Falun Gong, ikke bare i Kina men verden over.”
Robert Herman fra Freedom House sa: “La det være helt klart, disse handlingene bryter med internasjonale normer og standarden for grunnleggende menneskelig anstendighet Kongressrepresentant Donald Payne (NJ) lovet utøverne at han vil delta i anti-forfølgelses-parade hvert år inntil forfølgelsen opphører. Representant Keith Rothfus (PA) mener ingen skal forfølges på grunn av overbevisning, og sannheten vil seire til slutt

Atticus Swett fra Lantos stiftelsen uttalte om Falun Gong-utøverne: “Tilhengerne av denne edle og fredelige meditasjonsmetoden er kjent og beundret for sin godhet, medfølelse og høye moralske standard Suzanne Scholte fra Defense Forum Foundation mener arbeidet til falun Gong ikke bare er til hjelp for medutøvere i Kina, men også for alle mennesker som lider under kommunistpartiets diktatur

Utøverne holdt opp bannere med krav om en slutt på forfølgelsen og informerte om farene ved kommunismen med paroler som: ”Kommunismens ultimate mål er å ødelegge menneskeheten”, ”Det ondskapsfulle aspektet ved kommunismen styrer vår verden”, ”Menneskehetens eneste håp er å vende tilbake til tradisjonene” og ”Menneskehetens eneste håp er å forbedre moralen”.

Alan Adler som er leder for Falun Gongs venner og vert for arrangementet, reiste spørsmål om hvorfor Det kinesiske kommunistpartiet i nesten to tiår har ønsket å forfølge denne fredelige meditasjonsgruppen. Han sa at svaret må finnes i ”kommunismens skjulte agenda”.

Adler sa: “Uansett hvilken form kommunismen tar, har den ett mål: ødeleggelse av menneskeheten.” Han la til at kommunismen ødelegger tradisjoner og avskjærer oss fra det himmelske over oss og i oss selv.

Kongressrepresentant Ileana Ros-Lehtinen (FL) sa hun kjente til det ondskapsfulle aspektet ved kommunismen fra egne erfaringer fra Cuba og undertrykkingen av all frihet der. ”Det ultimate målet for kommunismen er ødeleggelsen av menneskeheten. Jeg vet av personlig erfaring at det er sant”, sa hun.

Kongressrepresentant Dana Rohrabacher (CA) henvendte seg til utøverne med dyptfølende uttalelser. Han sa han ikke hadde støttet Falun Gong i lang tid basert kun på folks rett til å uttrykke sine synspunkter, men heller fordi han identifiserte seg med nøkkelprinsippene i Falun Gong. ”Jeg er stolt over å stå sammen med dere og har alltid vært det”, sa han.

Nina Shea som er leder for Senter for religionsfrihet, sa: “Religionsfrihet er del av den nasjonale sikkerhetsstrategi-rapporten til Trump-administrasjonen. Det gjør beskyttelsen av religiøse minoriteter til en nasjonal sikkerhetsstrategi. Det er lett å se hvorfor. Det som skjer [med forfølgelsen av Falun Gong i Kina], viser den verste grusomhet og brutalitet; de kinesiske styresmaktenes brutalitet. Dette må stanses. Vi må fortsette å fronte denne saken for Kongressen for de amerikanske styresmaktene og for verden.”

Kristina Olney fra Minneforeningen for ofre for kommunismen sa: “De forente stater må stå imot Det kinesiske kommunistpartiets løgner og overgrep. Vi må ikke tillate at Kommunistpartiet sprer sitt skammelige tyranni utenlands og knebler oss i vårt eget land. Det er vitner som dere selv og samlinger som de vi har her i dag, som ivaretar at sannheten blir hørt.”

David Kilgour som var tidligere kanadisk parlamentsmedlem og diplomat, informerte kort endel bevis på tvungen organhøsting av samvittighetsfanger i Kina.

David Matas som er kanadisk menneskerettighetsadvokat, bekreftet det Kilgour hadde sagt og kom med ytterligere bevis på forbrytelsene med organhøstingen.

Kongressrepresentant Ted Poe (TX) var forferdet over drapene på utøvere som blir utført for å få kroppsdeler ”for salg”. Han sa: ”Dette er de verste menneskerettighetsbruddene i verden.”

Gayle Manchin som er visepresident for Amerikas kommisjon for internasjonal religionsfrihet (USURG) sa: “Når kinesiske myndigheter trakasserer Falun Gong-utøvere, når de fengsler, torturerer, misbruker seksuelt, eksperimenterer på og tvangshøster organer, er ikke bare deres brutale handlinger brudd på en rekke internasjonale standarder og den videre internasjonale orden, men de klipper vekk selve grunnsteinen i menneskeheten. Fordi, la oss huske at religionsfrihet eller tro ikke er en rettighet innvilget av styresmaktene, det er en universell rett tilgjengelig for alle. Det er opp til oss aldri å la Kina glemme, la dem vite at vi følger med og er solidariske ovenfor Falun Gong, ikke bare i Kina, men verden over.”

Robert Herman fra Freedom House sa: “La det være helt klart, disse handlingene bryter med internasjonale normer og standarder for grunnleggende menneskelig anstendighet. Den kinesiske ledelsen må holdes ansvarlig. Demokratiske styresmakter og multilaterale institusjoner med mandat til å fremme demokrati og menneskerettigheter er medskyldige når de mislykkes i å si sin mening. Deres taushet og uvirksomhet påvirker, ser gjennom fingrene på Kinas oppførsel og vil anses i Beijing som en mangel på politisk vilje til å konfrontere en stigende global makt.”

Kongressrepresentant Donald Payne (NJ) lovet utøverne at han ville delta i anti-forfølgelses-parade hvert år inntil forfølgelsen opphører.

Representant Keith Rothfus (PA) mente at ingen skal forfølges på grunn av sin overbevisning, og sannheten vil seire til slutt.

Atticus Swett fra Lantos-stiftelsen uttalte om Falun Gong-utøverne: “Tilhengerne av denne edle og fredelige meditasjonsmetoden er kjent og beundret for sin godhet, medfølelse og høye moralske standard. Falun Gong-utøverne representerer det beste av menneskeheten. De legemliggjør verdiene toleranse, tilgivelse og er tro mot sannheten. Jeg er beæret over å være blant dere, og jeg er fylt med beundring for hvordan dere er eksempler for verden.”

Suzanne Scholte fra Defense Forum Foundation beundret Falun Gong-utøvernes ånd og mot. Hun mente arbeidet deres ikke bare er til hjelp for medutøvere i Kina, men også for alle mennesker som lider under Kommunistpartiets diktatur.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/22/170855.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/21/反迫害19年-法轮功学员美国首都集会(图)-370081.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.