USA: Mester Li Hongzhi foreleser for nær ti tusen Falun Gong-utøvere på konferansen

Nærmere ti tusen utøvere fra 56 land og områder rundt i verden deltok på Falun Dafa erfaringskonferansen 2018 i Capital One Arena i Washington DC torsdag 21. juni 2018.

Mester Li Hongzhi ankom konferansen klokken 14.00 og foreleste i 1 time og 45 minutter, inkludert en runde med spørsmål og svar. Deltakerne tok imot ærede Mester med en varm applaus.

Mester Li Hongzhi hilser deltakerne Konferansesenteret
Utøvere deler sine erfaringer

Konferansesenterets scene var dekorert med blomster. Rundt arenaen var det elektroniske bannere der det sto ”Falun Dafa er bra” og ”Sannhet-Medfølelse-Toleranse”.

På hver side av scenen hang det bannere med Mester Li’s dikt:

Stort skinner en Buddhas lys,
Ordner alt rettferdig.
Høynes sammen, alltid flittig,
til en praktfull framtid.
(Hong Yin: “One With the Fa”)

og

Ta et øyeblikks pause med refleksjon av deg selv,
Øk dine opprette tanker
Analyser grundig dine egne mangler,
og gjør framskritt med fornyet flid.
(Hong Yin vol. II: ”Rational and Awake”)

Utøverne deler sine erfaringer
Seksten kinesiske og vestlige utøvere fra USA, Canada, Argentina, Taiwan og Hong Kong delte sine kultiveringserfaringer. Konferansen hadde simultanoversetting til mange forskjellige språk.

“Sannhet-Medfølelse-Toleranse er det jeg har lett etter.”
Den 28 år gamle Paul Greaney fikk for fire år siden en Falun Gong-brosjyre i San Fransiscos Chinatown. Da han så de gylne ordene ”Sannhet-Medfølelse-Toleranse” på brosjyren, visste han at det var dette han hadde lett etter.

Han fant en øvelsesinstruksjons-video og bøker på internett og begynte å praktisere på egenhånd.

“Jeg kan ikke påstå at jeg forstod alt Mester Li sa, men jeg trodde på hvert eneste ord. Jeg skjønte at Mester Li ikke hadde egoistiske motiver. Alt han sa, var sannheten og gjennomførbart”, sa Paul til deltakerne. ”Jeg var veldig oppglødd.”

Paul gav slipp på alle dårlige vaner, og Mester Li renset kroppen hans. “Jeg ble en bedre person”, sa han. “Jeg er veldig takknemlig ovenfor Mesteren.”

Paul ser hvor viktig det er å fortelle om Falun Gong og forfølgelsen i Kina, og han har vært aktiv sammen med andre utøvere i ulike prosjekter. “Det er en alvorlig sak å fortelle folk om forfølgelsen”, sa han.

“Dafa forbedret livet mitt”
Benjamin Maloney fra New York var tidligere avhengig av alkohol og narkotika. I 2008, noen få måneder etter at han ble arrestert for å ha kjørt i påvirket tilstand, introduserte en fetter ham for Falun Dafa, og han begynte å lese Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong).

Benjamin fortalte at da han startet å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, ble livet hans endret, og han sluttet helt med narkotika og alkohol. Karakterene på skolen forbedret seg drastisk, og han gikk ut med toppkarakterer fra et prestisjefullt, liberalt kunstakademi. Etter eksamen fikk han et godt jobbtilbud.

Benjamin er takknemlig ovenfor Dafa og Mesteren, som forbedret livet hans og endret ham fra å være en drukkenbolt og en fortapt ung sjel, til en nyttig voksen som foreldrene og han selv kan være stolte av.

I talen sin snakket Benjamin om hvordan han eliminerte egoet sitt, åpnet hjertet og begynte å se ting fra flere synsvinkler. Han tror det er en manifestasjonen av en enorm medfølelse når man kan se ting med ydmykhet og et åpent sinn og forsøke å forstå andre folks meninger.

Informere om forfølgelsen med solid tro på Mesteren og Fa
Lu Di fra Boston begynte å praktisere i 2005. I 2015 gikk det opp for henne at hun måtte ta mer ansvar og informere om Falun Gong og forfølgelsen til folk.

Hun startet opp flere prosjekter som gjorde det mulig å informere embetsmenn og samfunnsledere om hva Falun Gong virkelig er. Hun startet også opp et langtidsprosjekt med hjelp fra andre utøvere for å informere om forfølgelsen til studenter og fakultet ved Harvard universitet.

Hun fortalte om egne erfaringer med å sette i stand et arrangement ved campus på Harvard, der en rekke nyhetsarbeidere, studenter, forretningsmenn og turister fikk kjennskap til Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Hun arrangerte også filmvisninger for å informere om den statssanksjonerte organhøstingen i Kina. På visningene kom blant annet studenter, leger, menneskerettsaktivister og kinesiske studenter.

“En solid og oppriktig tro på Mesteren og Fa er nøkkelen til suksess”, sa hun i sin tale. Hun sa at hun virkelig kunne føle denne kraftfulle Fa.

“Hvis du har nok mot til å stole på Fa og handle i henhold til Fa, vil du oppdage de store kreftene. Dette er også en prosess for en kultiverer til å forbedre seg”, la hun til.

Forbedringer gjennom utdeling av avis
Roman Balmakov begynte å dele ut aviser for Epoch Times (en uavhengig avis som kommer på kinesisk, engelsk og andre språk) for seks år siden.

Han står opp klokken 03.30 hver dag. Med 27 kg aviser sykler han 16 kilometer ”Manhattan rundt” hver dag både når det er solskinn, regnvær og sterk vind. Han deler ut 5000 eksemplarer fem dager i uken.

“På en regnfull vinterdag ble fingeren min skadet i en aviskasse”, sa han. “Men jeg klaget ikke fordi jeg visste at dette er en av de beste måtene folk kan få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.”

Han delte en spesiell hendelse med publikum:
En dag på runden sin følte Roman at sjelen hans steg opp i himmelen. Fra 60 km oppe i luften så sjelen hans at han delte ut aviser. Dette varte i 30 minutter. “Jeg så hele byen fra luften mens jeg gikk i gatene”, sa han. ”Jeg så forbindelsen mellom karma og dygd, jeg så det gode møte det gode og det onde møte det onde. Jeg så også at avisen vår var et skinnende, gyllent lys.”

Innfri løftet
Katherine Combes fra Montana delte sine erfaringer med å informere om Falun Gong til statlige senatorer og representanter. Katherine deler ut Falun Gong materiell til lovgivende kontorer og inviterer dem til lokale Falun Gong-arrangementer. Hun skriver også til lokalavisen og holder gratis kurs for å lære ut øvelsene til de som er interesserte.

Katherine husker at folk så på henne på en rar måte da de ikke forsto hva Falun Gong er og hvorfor hun gjør som hun gjør. Men situasjonen har endret seg. Nå har folk lært at Falun Gong er en flott metode. Mange mennesker støtter henne. “Det er den beste belønningen for meg”, sa hun.

Katherine sa hun ikke hadde opplevd noe mirakuløst, men at hun i hjertet sitt vet at hun har inngått et løfte til Mester Li: Å være en flittig kultiverer.

På grunn av dette løfte har hun klart å kultivere flittig i mange år. Hun takket Mesteren for hjelpen på kultiveringsveien. “Mesteren og alle slags himmelske vesener hjelper oss så lenge vi kultiverer stødig.”

Li Mengying fra Taiwan forsøker å overlevere budskapet om Sannhet, Medfølelse og Toleranse til barn gjennom TV-animasjonsprogrammer.

“Jeg hadde aldri gjort dette før. For å lære å lage gode programmer var jeg på mange kurs, seminarer og konferanser. Jeg brukte mye tid på å se tegnefilmer. Jeg filmet alt instruktøren sa i undervisningen og brukte flere timer på å se hver forelesning”, sa hun. ”Jeg gråt ofte da jeg så at arbeidet mitt ikke var like godt som arbeidet til en profesjonell.”

“Det var veldig frustrerende. Jeg led gjennom hver skoletime. Det var Fa som gav meg mot og styrke til å fortsette”, sa hun. Fa gav meg energi til å reise meg hver gang jeg falt.”

Produksjonene hennes har siden vunnet 56 internasjonale priser på alle slags filmfestivaler. Mange anmeldere ser ikke på hennes arbeid som TV-underholdning for barn, men mener hennes arbeid påvirker hele samfunnet og landet.

En amerikansk filmskaper inviterte henne sammen med teamet til Hollywood. Der ble det overrakt dem en prestisjefull pris. Den amerikanske filmskaperen sa: ”Dette er en pris for dem som kan endre verden.”

Li Mengying sa: “Kanskje noen utøvere ikke tør å å spille hovedrollen i samfunnet. De har ikke selvtillit. Men hvis vi tror på Fa, kjemper vi ikke alene. Vi har den sterkeste oppbakkingen i universet, fordi Mesteren og alle slags guddommelige hjelper oss så lenge vi kultiver stødig.”

På konferansen delte Chen Huixia fra Canada sine erfaringer med å eliminere sykdomskarma og overvinne en prøvelse som gjaldt liv og død, ved å studere Fa, se innover etter egne bindinger og flittig informere om forfølgelsen i Kina.

Liang Yan fra Hong Kong delte sine erfaringer med å informere om forfølgelsen i Kina som nyhetsjournalist og hvordan hun oppnår tillit fra allmennheten.

Liu Yuelong fra Atlanta beskrev sine erfaringer med å memorere Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) og hvordan han eliminerte alle slags bindinger i denne prosessen.

Chen Yingting fra Taiwan delte sin forståelse ved å samarbeide med andre utøvere og fjerne bindinger i seg selv.

Yang Xiuya fra Taiwan fortalte erfaringer ved å informere om forfølgelsen for kinesere ved turistattraksjoner i Taiwan.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170874.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/22/美国首都近万人法会-师尊莅临讲法-370113.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.