Frankrike: Introdusjon av Falun Gong på messe

Falun Gong-utøvere i Frankrike ble invitert til å delta på messen Bio&Co i Strasbourg den 18. - 21. mai 2018.

Falun Gong-utøverne deltar på messen Bio&Co i Strasbourg i Frankrike Falun Gong-utøverne lærer ut øvelsene på Bio&Co i Strasbourg Barn og voksne lærer de fem Falun Gong-øvelsene

Arrangøren for utstillingen tilbød utøverne en åpen plass. Der kunne de informere om Falun Gong og lære ut øvelsene gratis. De informerte også om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av Falun Gong-utøvere i Kina, samt den statsorganiserte organhandelen som pågår i Kina i dag.

Mange tok imot Falun Gongs informasjonsbrosjyrer, og flere ønsket informasjon om de lokale øvingsstedene. Noen kjøpte Zhuan Falun, hovedboken innen Falun Gong.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170559.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/24/斯特拉斯堡生态展览会-法轮功受欢迎(图)-367957.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.