Europa: Utøvere feirer Verdens Falun Dafa-dag

Den 19. Verdens Falun Dafa-dag ble feiret av utøvere i Italia, Tyskland, Norge, Sveits og Sverige.

Samtidig ønsket europeiske utøvere Mester Li Hongzhi (grunnleggeren av Falun Gong) til lykke med dagen. De rigget opp informasjonsplansjer og delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong.

Utøverne krevde også en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina og samlet inn underskrifter i en petisjon som fordømmer brudd på menneskerettighetene Falun Gong utsettes for i Kina.

Italia
Utøverne i Milano bidro med to arrangement den 12. og 13. mai

Utøverne ønsker Mester Li til lykke med dagen Utøverne viser de fem Falun Gong-øvelsene og informerer turister om Falun Gong.

Tyskland
I Tyskland hadde utøverne arrangementer i fem byer. De viste Falun Gong-øvelsene og informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. I Frankfurt feiret utøverne dagen med tradisjonell, kinesisk dans og musikk. Under følger bilder av feiringen i Frankfurt.

Utøverne i Frankfurt ønsker Mester Li til lykke med dagen Utøverne utfører en Midjetromme-oppvisning En utøver spiller på kinesisk fløyte
Hubert Koerper fra den internasjonale menneskerettsorganisasjonen informerer kort om forfølgelsen i talen sin Foripasserende stopper opp og leser informasjonsplakatene

Daniele Campos (til høyre) lærer øvelsene Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Hubert Koerper fra den internasjonale menneskerettsorganisasjonen informerte kort om forfølgelsen i talen sin. Han lovpriste utøvernes fredelige kamp mot forfølgelsen.

Sverige
Utøverne i Sverige har forskjellige aktiviteter i Stockholm i forbindelse med Verdens Falun Dafa-dag den 13. mai 2018.

Utøverne viser øvelsene foran Rådhuset i Stockholm Utverne informerer folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Utøverne informerer folk om Falun Gong. Turister signerer petisjonen til støtte for Falun Gongs fredelige kamp mot forfølgelsen Mange interesserte lærer øvelsene

Sveits
Utøvere i Sveits var søndag den 13. mai samlet i Lausanne for å ferie Falun Dafa-dagen.

Utøverne ønsker Mester Li til lykke med dagen Utøverne viser øvelsene

Norge
Utøverne i Oslo startet feiringen av Verdens Falun Dafa-dag i den vakre Frognerparken.

Utøverne i Oslo ønsker Mester Li til lykke med dagen Utøverne viser de fem øvelsene i Frognerparken i Oslo

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170432.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.