Stavanger: Foredrag i pensjonistuniversitetet om organtransplantasjon

Pensjonistuniversitetet i Stavanger inviterte den 19. april 2017 til et foredrag om organtransplantasjon. Professor dr. med. Pål-Dag Line ved avdeling for transplantasjonsmedisin ved Institutt for klinisk medisin i UiO (Universitetet i Oslo) fortalte om transplantasjonens utvikling i et historisk perspektiv og orienterte også om dagens situasjon på sykehusene i Norge.

Leder for pensjonistuniversitetet Knud Helliesen og professor Pål-Dag Line (til høyre)

Pål-Dag Line syntest det var viktig for sykehusene i Norge å få komme til pensjonsuniversitetet. Han kunne fortelle at det er mangel på organer i Norge og andre steder i verden og at det ikke er noen aldersgrense for organdonasjon. Derfor satt mange i salen og humret: “Vil de virkelig ha de gamle organene mine?” Det er medisinsk personell ved de aktuelle sykehusene som vurderer om organer kan brukes eller ei, sa han bestemt.

Etter foredraget var det anledning til å stille spørsmål. En Falun Gong-utøver ba om ordet og fortalte at det skjer en utstrakt organhandel i Kina. Samvittighetsfanger som er arrestert på grunn av sin tro eller åndelige overbevisning som tibetanere, uighurere, uavhengige kristne, Falun Gong-utøvere osv, blir utsatt for organrøveri. Stjeling av organer og organtransplantasjon for profitt blir organisert av det kinesiske regimet på offentlige sykehus og er storindustri i Kina. Spørsmålet til Pål-Dag Line var: “Importeres det organer til Norge fra Kina?”

Professoren svarte kontant “NEI!” på spørsmålet. Han sa at en ikke kan stole på kinesiske myndigheter. Han fortalte videre at det finnes et nordisk nettverk som følger felles regler for bruk av organer og som bare bruker “etiske organer”. De bruker kun organer som tas fra døde, frivillige donorer; mennesker som dør på et sykehus.

Etter foredraget delte utøvere ut informasjonsbrosjyren “Falun Gong i Kina: Drepes for sine organer.” Flere av de utøverne snakket med, var rystet over det som skjer i Kina i dag. Uttrykk som gikk igjen, var: “ufattelig”, “grusomt”, “ikke til å forstå”, “skjer dette i dag?”. Noen spurte hva de kunne gjøre. Utøverne henviste til nettadressen (http://www.dafoh.org) i brosjyren der en kan signere DAFOH-foreningens petisjon (Doctors against Forced Organ Harvesting). Petisjonene skal overleveres FN.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.