Storbritannia: Engelsk utøver informerer om Falun Gong i Chinatown

Chinatown i London er et populær turiststed for besøkende fra hele verden. Falun Gong-utøvere går ofte dit for å informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong i Kina. Blant utøverne som tar kontakt med de besøkende i Chinatown, er Tilly som har engelsk som morsmål.

Tilly (til høyre) snakker med turister om forfølgelsen i Kina under den kinesiske nyttårsfeiringen i 2017

Tilly elsker Kina og kinesisk kultur. Hun håper at gjennom utøvernes innsats vil flere kinesere få opplysning om KKP’s forfølgelse og gjennomskue partiets propaganda og løgner.

Kinesisk tale tiltrekker kinesiske turisters oppmerksomhet
For å kunne kommunisere bedre med de kinesiske turistene begynte Tilly å lære seg kinesisk for tre år siden. Hun har lært viktige setninger og utsagn fra medutøvere som har kinesisk som morsmål.

Hun forteller turistene på kinesisk ”dette er fakta” når hun deler ut informasjonsbrosjyrer til kinesiske turister. Å høre en vestlig person snakke kinesisk overrasker folk, og hun får mye oppmerksomhet.

Tilly kunne fortelle: ”Jeg sier ofte at “Falun Dafa er bra” på kinesisk. Det har en sterk effekt på dem. Du kan se at ansiktsuttrykket deres forandrer seg når de hører meg si disse få ordene.” Hun la til at det er veldig mange som er ønsker å ta imot utøvernes informasjonsbrosjyre etter å ha hørt henne snakke.

Oppfordrer kinesiske studenter til å tenke
Tilly snakker ofte på engelsk med kinesiske studenter. Hun stiller spørsmål mens hun snakker med dem. Dette inspirerer dem til å tenke, oppfordrer dem til å lære hva Falun Gong virkelig handler om og gjør dem oppmerksomme på KKP’s brutale brudd på menneskerettigheter.

Hun kom med et eksempel: Jeg spurte en ung student: “Har du noen gang tenkt på at det ikke er noen negative rapporter om Falun Gong i noe annet land enn Kina?’”

Tilly la til: Jeg sier ofte “Jeg elsker virkelig Kina. Hvis du virkelig elsker Kina, så elsker du folket; ikke regjeringen eller et politisk parti. Disse [Falun Gong-utøverne] er kinesere som blir forfulgt for sin tro av KKP.”

“Ni kommentarer om Kommunistpartiet”
Tilly synes det er viktig å anbefale “Ni kommentarer om Kommunistpartiet” (ni lederartikler fra en uavhengig, kinesisk avis) fordi boken utdyper Kommunistpartiets historie og naturen til KKP. Lesing av boken hjelper mange kinesere med å bli oppmerksomme på KKP’s gjennomføring av hjernevask, misvisende propaganda og partiets brutale forfølgelse av Falun Gong.

Hun ga et eksempel: En gang var det en student som stilte mange spørsmål. Jeg svarte på alle spørsmålene han hadde. Han begynte deretter å utfordre meg. Grunnen var at han hadde begynt å internalisere KKP’s propaganda allerede fra han var fem år gammel.

Hun antydet at de unge i Kina har vokst opp midt i propaganda. Det er vanskelig for dem å innse hvor mye de har blitt villedet gjennom bare å besvare noen av spørsmålene fra partiet. Hun oppmuntrer dem til å se dokumentaren “Ni kommentarer” på YouTube. Dokumentaren har en kraftfull effekt i å hjelpe folk til å lære om KKP’s historie og hvorfor partiet forfølger Falun Gong.

Tilly sa at utøverne planlegger å legge linken til Ni kommentarer-videoen på bannerne deres. Fordi mange kinesere tar bilder av bannerne, vil linken hjelpe dem med å finne videoen på nettet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/5/162392.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/伦敦西人学员在唐人街讲真相(图)-343677.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.