Nyttårshilsener 20017: Ærede Mester ønskes et godt nytt år! (2)

Falun Dafa-utøvere rundt omkring i verden sender årlig en nyttårshilsen til nettsiden Minghui. Det er hilsener som er laget og sendt til Mester Li Hongzi med ønsker om et godt nytt år. I hilsenene uttrykker utøverne sin takknemlighet for hva Mesteren har gjort med livene deres.

Her vises bare noen hilsener til ærede Mester sendt fra utøvere:

Oversatt etter:
http://no.clearharmony.net/articles/a111903-Nyttarshilsener-2017-AErede-Mester-onskes-et-godt-nytt-ar-1.html
Kinesisk versjon:
http://greetings.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/2017年元旦贺卡集锦(二)-339507.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.