Oppdatert granskningsrapport om organtransplantasjon i Kina

Organhøsting i Kina fikk internasjonal oppmerksomhet først i 2006. En ti år lang uavhengig granskning hevder at det kinesiske kommunistregimet har økt antallet organer tatt fra samvittighetsfanger, deriblant Falun Gong-utøvere. En dyptgående oppdatering av granskningen har fått mye oppmerksomhet rundt i verden.

Falun Gong-utøvere protesterer mot høsting av organer den 15. juni 2006. Kanadisk menneskerettighetsadvokat David Matas David Kilgour, tidligere kanadisk statssekretær for Asia-Stillehavet
Leon Lee: direktør, forfatter og produsent ID-kortet Falun Gong-utøver Chen Hua brukte da hun satt fengselet ved en tvangsarbeidsleir i Guangzhou, Kina Tidligere uigurer-lege Enver Tohti i eksil i Storbritannia

”Voice of America” meldte den 23. juni at den kanadiske menneskerettighetsadvokaten David Matas og tidligere kanadisk statssekretær for Asia og Stillehavet, David Kilgour, begynte den uavhengige granskningen i 2006. Den første rapporten som ble utgitt i 2009 belyste organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina der millioner av utøvere ble forvart eller fengslet for sin overbevisning.

Matas sa at den omfattende etterforskningen deres var basert på media-rapporter, medisinske journaler, sykehus sine nettsider og web-arkiver. Mer enn 900 sykehus i Kina utfører organtransplantasjoner. Selv om de ikke vet det eksakt, konkluderer de med at Kina utfører minst 60.000 organtransplantasjoner hvert år.

Tidligere kinesiske helseminister Huang Jiefu har uttalt at størstedelen av organene kom fra henrettede fanger. Men Kina henretter bare noen få tusen fanger hvert år. Dette fører til spørsmålet om kildene til resten av disse transplanterte organene.

Rapporten konkluderer med at hovedkilden til organene er samvittighetsfanger, delvis basert på forsvinninger og tvungne helsetester av Falun Gong-utøvere under statens forvaring.

Kilgour sa det er trist at den storstilte drepingen av Falun Gong-utøvere, uigurere, tibetanere og kristne fremdeles pågår i Kina. Han oppfordrer resten av verden til å reagere og legge mer press på Kina for å tvinge det autokratiske regimet til å stoppe denne praksisen.

Dokumentar kaster lys over etterforskningen
Leon Lee er filmregissør, forfatter og produsent. Han bemerket at en pasient utenfor Kina vanligvis må vente i to til tre år på en passende nyre eller lever. Men pasientene de besøkte, ventet bare mellom to uker og to måneder. Det ble funnet passende organer til tusener av pasienter med svært kort ventetid i Kina.

“Og det fantes ikke noe organdonor-system i Kina før 2010. Hvor er kilden til disse organene?” spurte Lee.

Lees etterforskere ringte til over 100 kinesiske sykehus og tok opp samtalene. De lot som de var pasienter med behov for organer. De fant ut at om lag 15 % av legene innrømmet at kildene til organene hovedsakelig var fengslede Falun Gong-utøvere. De konkluderte med at organhøsting mest sannsynlig ledes av styresmaktene eller at de i det minste har fått tillatelse fra styresmaktene.

De fant også en stor økning i antall organtransplantasjoner utført etter år 2000, og de mener det er en landsomfattende praksis styrt av myndighetene, i stedet for av noen få leger eller mennesker i rettssystemet.

Selv i 2014, da kinesiske leger mest sannsynlig var klar over den internasjonale etterforskingen av organhøsting, ble det fremdeles tatt opp flere samtaler som bekrefter at organkildene stammer fra fengslede Falun Gong-utøvere.

Chen Hua ble sendt til tvangsarbeid to ganger før hun flyktet til USA. Hun minnes at Falun Gong-utøverne ble torturert i arbeidsleirene, men de fikk samtidig ”spesielt medisinsk tilsyn” og regelmessige blodprøver. Blodprøvene var begrenset til kun Falun Gong-utøvere.

I 2002 ble hun ført til Jilin provinssykehus der det ble tatt en beinmargsprøve. Hun var ikke syk da. Da hun ble løslatt, forklarte en annen Falun Gong-utøver, som er lege, at alle prøvene var for å finne en passende nyre for transplantasjon.

Enver Tohti som er etnisk uigurer og kirurg flyktet til London i 1998. Han vitnet i Det europeiske parlamentet i desember 2013 om at han ble beordret til å fjerne organer fra en døende fange. Sjefskirurgen beordret ham til å fjerne lever og to nyrer fra en henrettet fange i Xinjiang i 1995.

Representanthuset i den amerikanske kongressen godkjente enstemmig H.Res. 343 den 13. juni 2016 og fordømte den systematiske, statssanksjonerte organhøstingen fra ikke-samtykkende samvittighetsfanger i Kina, derav et stort antall Falun Gong-utøvere og medlemmer av andre religiøse og etniske minoriteter.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157572.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/美国之音-良心犯疑是中国器官移植主要供体(图)-330420.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.