Tyskland: ”Protest mot organrøveri” - overskrift i avisen Süddeutsche Zeitung

Utøvere av Falun Dafa (også kjent som Falun Gong) rundt i verden har gjennomført offentlige arrangementer i mer enn et tiår for å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. I tillegg har utøverne også holdt gratis undervisning og andre arrangementer for å introdusere denne gamle, kinesiske kultiveringsmetoden til publikum.

”Protest mot organrøveri” og ble publisert i Süd-deutsche Zeitung. Artikkelen avslørte den tvungne organhøstingen og Falun Gong sin fredelige motstand mot organhøsting

Forrige helg deltok mer enn tusen utøvere fra mange europeiske land i en kultiverings- og erfaringskonferanse i München. I tillegg til konferansen arrangerte utøverne en rekke aktiviteter i byen for å informere om den brutale forfølgelsen av Falun Dafa i Kina.

Utøvere viste øvelsene på Marienplatz. Mange forbipasserende stoppet opp og lyttet til den rolige musikken og betraktet øvelsene. Utøvere sto ved standen og informerte folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Mange ble forskrekket da de fikk høre om den pågående organhandelen i Kina og at Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger ble frastjålet organer. Mange undertegnet petisjonen som fordømmer forfølgelsen av Falun Gong i Kina

En av de største nasjonale avisene, Süddeutsche Zeitung, dekket utøvernes arrangement den 4. november 2016. De skrev en artikkel om den stats-sanksjonerte tvungne organhøstingen fra samvittighetsfanger i Kina. Avisen Süddeutsche Zeitung regnes som en kvalitetsavis og har stor internasjonal utbredelse og har et omfattende korrespondentnett, til tross for at den er regnet som en lokalavis.

Artikkelen hadde overskriften ”Protest mot organrøveri”. Artikkelen avslørte den tvungne organhøstingen og Falun Gong sin fredelige motstand mot denne forbrytelsen.

Anatoly og Ivana som er et ektepar fra Latvia, var på Marienplatz og snakket med forbipasserende. De begynte å praktisere Falun Gong i 1998. Anatoly har, sammen med lokale utøvere, gjort mye for å fortelle latviske regjeringsmedlemmer og politi om forfølgelsen og har protestert mange ganger utenfor den kinesiske ambassaden.

Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/9/德国主流媒体报道法轮功讲真相活动(图)-337442.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.