Tyskland: Refleksjon og innsikt etter Europeisk Falun Dafa erfaringskonferanse

Omlag 1000 Falun Gong-utøvere fra mer enn 30 europeiske land deltok på Den europeiske Falun Dafa erfaringskonferansen i München den 6. november 2016.

Tre utøvere fra Øst-Europa delte sine innsikter og refleksjoner etter å ha deltatt på konferansen.

Ivan fra Ukraina Gregot Cadez (til venstre) og Ziga Pozun (til høyre) fra Slovenia

”Jeg må samhandle med andre på en vennlig måte”
Ivan fra Ukraina bor i Kiev og eier en liten bokhandel. Han begynte å praktisere Falun Gong i 2001, 16 år gammel. Han sa han hadde lett etter meningen med livet siden han var veldig ung og hadde forsøkt kampsport, meditasjon og qigong. En dag han var på en bokmesse, fikk han se en brosjyre som introduserte Falun Gong. Han ble fortalt at Zhuan Falun, Falun Gongs hovedbok, var for salg.

“Jeg gikk på videregående skole”, mintes Ivan. “Boken var for dyr for meg. Men jeg bestemte meg for å kjøpe den likevel. Jeg leste halve boken samme kveld og følte den var storartet, fordi den gav svar på meningen med livet.” Han bestemte seg deretter for å begynne å praktisere Falun Gong ved et lokalt øvingssted.

Ivan fortalte at han verdsatte at han hadde mulighet til å delta på Den europeiske Fa konferansen. Han hadde nytte av å lytte til andre utøvere som delte sine erfaringer og gav eksempler: ”Jeg har følt meg utilpass når noen irettesetter meg. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere slikt. Gjennom å lytte til erfaringene på konferansen forstår jeg nå at jeg, som utøver, må samhandle vennlig med andre.”

”Vi må kultivere bra og hjelpe flere folk å få opplysning om forfølgelsen”>
Gregot Cadez og Ziga Pozun er fra Slovenia, et land som tidligere var en del av Jugoslavia. Det var første gangen de deltok på Europeisk Fa konferansen.

Cadez har alltid vært begeistret for asiatisk kultur og har vært taiji- og qigong-instruktør i seks år. En lege innen kinesisk medisin hadde fortalt ham at Falun Gong forfølges i Kina og at bøkene var bannlyst. Cadezs nysgjerrighet ble vekket, og i 2014 begynte han å praktisere Falun Gong.

“Jeg visste at qigong var helt spesielt”, mintes Cadez. ”Ingen andre bøker kunne forklare hensikten med qigong. Jeg fikk svaret og forstod meningen med livet etter å ha lest bøkene Falun Gong og Zhuan Falun. Jeg visste at det var dette jeg hadde søkt.”

Cadez sa at han har hatt nytte av å praktisere Falun Gong. Han var blitt snillere og mer tolerant. ”Før var jeg hissig og hadde et vanskelig forhold til min kone”, sa han. ”Etter å ha praktisert Falun Gong forstod jeg at jeg selv sannsynligvis var årsaken til problemene. Nå prøver jeg å forbedre væremåten min og blir snillere gjennom å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.»

Helsen hans har forbedret seg betraktelig gjennom metoden: “Jeg hadde en uhelbredelig sykdom. Jeg mistet jobben og tok imot medisinsk hjelp. Etter å ha praktisert Falun Gong ble jeg frisk. I juni tok jeg en helsesjekk. Den uhelbredelige sykdommen min var borte.»

Ved å delta på konferansen følte han en slags fred, og han ble oppmuntret av utøvere som delte sine erfaringsberetninger. ”Jeg tenker at jeg må gjøre mer”, sa han. ”Jeg ønsker at flere folk i Slovenia skal få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.»

Ziga Pozun som er universitetsstudent og tar hovedfag i kjemi, begynte å praktisere Falun Gong i 2013. Han sa han ble rørt av Mesterens hilsen til konferansen. ”Det føltes som om Mesteren snakket til meg”, sa han. ”Jeg har et sterkt ønske om å jobbe hardt for å klare oppdraget mitt. Mesteren minnet oss om at personlig kultivering er det grunnleggende, og vi må gjøre det bra i alle aspekt.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/21/160024.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/东欧学员谈参加法会的体会(图)-337572.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.