USA: Artikkel i Newsweek avdekker Kinas statssanksjonerte organhøsting

En meningsmåling publisert i magasinet Newsweek den 1. februar 2016 påpeker at ”ledere i det internasjonale medisinske samfunnet, embetsmenn og organisasjoner” er overbevist om eksistensen av den statssanksjonerte organhøstingen av samvittighetsfanger i Kina.

Newsweek publiserer meningsmålinger om ulovlig organhandel i Kina

Artiklene hevder at mange religiøse og åndelige grupper i Kina, inkludert kristne, tibetanere og spesielt Falun Gong-utøvere… har kommet med påstander om ekstreme overgrep fra de kinesiske styresmaktene, derav tvungen organhøsting, siden 1990.”

Artikkelen informerer om de uavhengige granskningene av blant annet forfatter Ethan Gutmann og menneskerettsaktivist og tidligere medlem av det kanadiske underhuset David Kilgour. De avslører alle at på standene til kinesiske dissidentgrupper er sanne.

Disse granskningene har ført til flere bøker, derav ”The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting”, ”China’s Secret Solution to Its Dissident Problem” av Ethan Gutmann og ”Bloody Harvest: Secret Solution to Its Dissident Problem og dokumentarfilmen Hard to Believe”.

I artikkelen står det: “I desember 2014 lovet de kinesiske styresmaktene at de ikke lenger skulle høste organer fra henrettede fanger, men Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Leger mot tvungen organhøsting) sier at fakta viser at organdonasjoner i Kina faktisk har økt. Dette virker ekstremt usannsynlig hvis praksisen virkelig har opphørt. Den sier videre at Kina fremdeles nekter å forplikte seg til å stoppe organhøsting fra samvittighetsfanger, slik som enkelte kristne og Falun Gong.”

Artikkelen siterer professor Katrina Bramstedt fra Bond universitet i Australia, som sa: ”Det er kjent at kinesiske kirurger utfører fjerningsinngrep [på politiske fanger] og noen ganger er ”donoren” fremdeles i live når det skjer. Fjerningen av organer er det som egentlig dreper dem.”

Jacquelyn Corley som er forfatter av artikkelen og nevrologisk kirurg ved medisinsk avdeling ved Duke universitet, mener at ”amerikanske ledere må gjøre det klart for kinesiske tjenestemenn at organhøsting fra fanger, som det praktiseres nå, er uetisk og kan ikke tolereres under noen omstendigheter.”

“Uten konstant press fra USA og andre nasjoner og internasjonale ledere er det lite sannsynlig at denne humanitære krisen vil opphøre”, konkluderer forfatteren.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155741.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/美《新闻周刊》-中共贩卖良心犯器官-324733.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.