Utøvere delte sine tanker

Deltakere på 2015 New York Fa konferansen deler sine tanker
 

Zenon Dolnyckyj er Falun Dafa-utøver fra New York. Som mange andre utøvere som deltok i New York Fa erfaringskonferanse 2015, ble han veldig rørt av utøverne som delte sine erfaringer og mesterens lære. Han sa: ’’Fa-konferansen var oppløftende og nyttig. Jeg følte at ulike aspekter av livet ble høynet.”

Han fortsatte: ’’Alle utøvernes erfaringsdelinger var fornuftige; fra den sytti år gamle utøveren som bare hadde tre års utdannelse, men som gjorde sitt beste for å informere det kinesiske folk om forfølgelsen; til flittige og unge utøvere som ikke ville slakke av. En suksessfull entreprenør klarte å se sitt skjulte fastholdende, og med hele hjertet begynte han å delta i frivillig arbeid knyttet til å opplyse om Falun Gong og forfølgelsen. Jeg lærte at utøvernes uselviske hengivenhet er grenseløs og kan være bra for denne vanskelige verden. Dette minnet meg på å være urokkelig i min tro; den sanne meningen med livet.’’

Han ble rørt av mesterens lære: ’’Jeg var imponert av mesterens dypgående lære og hans milde væremåte. Han meg ga en grundig veiledning til kultiveringen. Hans enorme barmhjertighet fylte hjertet mitt. Jeg føler meg virkelig heldig.’’

”Kultivering hjelper meg virkelig til å forstå meg selv”
Viviana Galli er psykiater. Hun synes at det å delta i erfaringskonferansen er svært viktig. Hun sa: ’’Når jeg ser så mange gode utøvere, minner det meg om å være ydmyk. Mange utøveres kultiveringstilstand er bedre enn min, noe som motiverer meg til å ta de igjen. Jeg må være mer barmhjertig og tålmodig i mitt arbeid. Dette var akkurat det jeg trengte.’’

”Entreprenørens erfaringsdeling handlet om å forstå at roten av problemet var hans selviskhet”, sa Viviana. Hun sa videre: ’’Han innså at han ikke gjorde sitt beste i arbeidet med å forklare fakta og at han bare gjorde det bare halvhjertet. Jeg lærte at hvis du er 100% forpliktet og dedikert til noe, vil resultatet bli mye bedre. Jeg ser at jeg er svært utålmodig og må forbedre meg på dette området. Når det gjelder barmhjertighet, bør jeg se ting fra andres perspektiv, deres vansker og det historiske grunnlaget bak handlingene. Jeg bør samhandle mer med andre og prøve å forstå dem. Dette vil hjelpe meg til å se ting fra et annet perspektiv.’’

Viviana valgte ikke sin karriere av økonomiske grunner. Hun delte sine tanker: ’’Etter at jeg begynte å utøve Dafa, har jeg fått en dypere forståelse av at materielle ting ikke kan oppfylle menneskers behov. Til og med millionærer som har mye, er i virkeligheten ikke rike, siden disse materielle tingene ikke kan tilfredsstille deres søken etter det åndelige. Materielle ting kommer og går. Et jordskjelv kan forårsake at en mister alt. Kultivering er for menneskets sjel og ånd. Det gir folk det de virkelig trenger og avslører for mennesker at meningen med livet ikke handler om penger, hus og luksusbiler; det er for å returnere til deres opprinnelige, sanne selv. Bare kultivering kan hjelpe oss til å forstå hvem vi virkelig er og hva virkelig lykke er.

Å oppnå noeuten streben
Utøveren Richard Li er fra Canada. I 1997 dro han til Canada for å ta en universitetsgrad og ble informert om Dafa av en klassekamerat. Etter at han ble Dafa-utøver, har han deltatt ved New York Fa-konferansen nesten hvert år. Han sa: ’’Hvert år kommer flere og flere utøvere til Fa-konferansen. Jeg ser flere og flere nye utøvere. De siste par årene har vi brukt en stadion for å få plass til alle utøverne.’’

Han ble svært imponert av erfaringen som ble delt av en ung utøver fra Shen Yun Performing Arts-gruppen. Han sa: ’’Først av alt var hans erfaring ren og rørende. For det andre var hans kinesisk språk veldig bra. Han har vokst opp utenlands, men likevel var hans skriftlige kinesisk genuint og modent, til og med bedre enn noen morsmålsbrukeres skriftlige kinesisk.’’

Han fortsatte: ’’Denne unge utøveren gikk inn i et helt nytt arbeid (redaktørens merknad: utøveren var opprinnelig danser og ble spurt om å ha hovedansvar for scenebelysning). Han startet fra bunnen. Men han viet seg selv til jobben og ble bedre og bedre. Hans ferdigheter og moral høynet seg. Han viste en modenhet som var langt over hans alder. Utfordret av en stor forandring i livet møtte han den med et klart hode og rolig hjerte. Dafa har lært utøvere å være uselviske. Mesteren har sagt tidligere: ”naturlig oppnåelse uten streben”. Hans betingelsesløse hengivenhet og innsats var ikke for å få noe i gjengjeld.’’

’’Når utøvere gjør ting for å hjelpe andre og av uselviske grunner, vil Dafa gi dem visdom. Min personlige erfaring har også bevist dette.’’ For to år siden begynte Richard, som har en doktorgrad i kjemi, å studere klassiske kinesiske dikt, spesielt dikt fra Tang-dynastiet. Etter bare ett år mottok diktene hans strålende kritikk.

Richard sa: ’’Dette er ikke fordi jeg personlig er så utrolig flink. Etter at jeg begynt å utøve Dafa, fikk jeg et helt nytt syn på livet. Jeg verdsetter andre menneskers liv. Jeg ble veldig trist av det faktum at så mye av det kinesiske folket ble bedratt av løgner og hatpropaganda mot Dafa som ble spredt av KKP’s media. Menneskeheten har blitt kvalt. Jeg hadde et ønske om å forklare fakta til det kinesiske folket gjennom å bruke dikt, og mesteren ga meg visdommen til å utføre dette ønsket.’’

Bli kvitt fastholdende og møt livets usikkerhet med et rolig hjerte
Utøver Luo Wen er fra Brussel i Belgia. Hun jobber i media. Selv om hun er svært opptatt, flyr hun fra Europa til New York hvert år for å delta på Fa-konferansen. Hun tror at erfaringene som blir delt av utøvere fra hele verden, er dyrbare og veldig hjelpsomme for hennes kultivering.

Han ble rørt av erfaringen som ble delt av en utøver som underviser ved Taiwan Universitetet. Imens utøveren forberedte seg til en presentasjon om Shen Yun ved en lokal samling, døde ektemannen plutselig. Hun ble alenemor med to små barn. Hun fikk styrke fra Dafa og klarte seg gjennom den vanskelige tiden.

Luo Wen sa: ”Stilt overfor en slik tragedie glemte hun ikke ansvaret hun hadde som utøver. Hun tenkte på andre, så innover og forsøkte å kvitte seg med fastholdende.’’

’’Nå til dags lever så mange mennesker for berømmelse, penger og sentimentalitet. Hvis de mister bare en liten bit, takler de det ikke. Berømmelse, penger og sentimentalitet har blitt deres spirituelle søyle som de ikke kan leve foruten. Men berømmelse, penger og sentimentalitet er overfladisk og midlertidig. Dafa-utøvere eliminerer sine fastholdende til berømmelse og penger og erstatter sentimentalitet med barmhjertighet. Det er derfor de kan håndtere livets usikkerheter med nåde og verdighet.”

Hun tror at de forfalne moralverdiene i dagens Kina har bidratt til at mennesker blir absorbert av disse fastholdende. Hvis mennesker ikke følger grunnleggende prinsipper for menneskelig anstendighet, vil det være svært vanskelig for dem å motstå fristelser. Som et resultat vil flere og flere sosiale problemer oppstå. Samfunnet som helhet har ingen følelse av ansvar, og folk føler seg ikke trygge. Å være avhengig av loven alene, kan ikke løse noen av disse sosiale problemene.

Luo Wen understrekte at KKP forfølger utøvere som tror på ’’Sannhet, Medfølelse og Toleranse’’. Gjerningsmennene utførte forfølgelsen for egen personlig vinning. Men de betaler en pris for det nå. Hun konkluderte: ’’Å utøve kultivering hjelper utøvere til å forstå at godt og ondt blir belønnet deretter. De vet hva de kan gjøre og hva de ikke skal gjøre. De er mer avslappet, og samfunnet er mer fredfullt.’’

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/29/

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.